BOZP školení ve virtuální realitě:Stísněné
prostory (BOZP)

Školení a hodnocení pracovníků pracujících ve stísněných prostorách a hlavních nebezpečí s tím spojených. Simulace lze použít k demonstraci postupu jak při přípravě, tak při provádění úkolu ve stísněných prostorách. Jakékoli chyby, kterých se student dopustí, lze po dokončení cvičení zkontrolovat a vyhodnotit, jak dobře byl obsah tohoto školení pochopen.

Cíle školícího kurzu BOZP ve stísněných prostorech

Eliminace nebezpečí

Seznamení se s hlavními nebezpečími týkajícími se stísněných prostor a příslušnými bezpečnostními opatřeními.

Seznámení se s postupem

Naučení se, jak správně jednat a dodržovat protokoly, aby se vyhnulo nehodám.

Zhodnocení naučených se dovedností

Otestování si získaných znalostí v realistickém scénáři, kde mohou studenti experimentovat bezpečně a prostředí virtuální reality.

Obsah VR kurzu BOZP ve stísněných prostorech

Cvičení kontroly kanalizace

20 minut

Student se staví do role preventisty. Při kontrole kanalizace musí sledovat obsluhu. Student si musí přečíst pracovní oprávnění, vybrat OOPP, provést nezbytná měření a zajistit, aby obsluha vstupující do stísněného prostoru tak učinila bezpečně.

Cvičení inspekce sanitární sítě

20 minut

Cvičení skládající se ze 2 částí: 1) Student provádí potřebné kontroly pro obsluhu a stará se o ni po celou dobu vstupu, kontroly a opuštění stísněného prostoru a 2) student se staví do role sanitačního pracovníka, který potřebuje vstoupit do stísněného prostoru a provést kontrolu okolí.

Uvedená nebezpečí

-

  • Přítomnost toxického plynu (sirovodíku)
  • Přítomnost hořlavého plynu (metan)
  • Zážitek nehody s poškozením zraku
  • Bytí svědkem pádu dělníka
  • Nehoda vdechnutí toxického plynu třetí osobou
  • Pád z důvodu zlomenému žebříku
  • Nehoda z důvodu nepočkání, dokud se jejich vidění přizpůsobí podmínkám.

Budoucí aktualizace

-

  • Kontrola napájecí sítě jako provozovatel
  • Záchrana v zásobovací síti

Platforma Ludus pro školení pracovníků ve Virtuální realitě

250+ dostupných cvičení ve VR
v rámci 1 platformy

Výcvikový obsah rozřazený do kategorií dle prostředí je průběžně vyvíjen a aktualizován s cílem dosáhnout maximální efektivity výcviku pracovníků. Přístup k veškerému současnému i budoucímu obsahu je součástí předplatného.

Kurzy procházejí nepřetržitým vývojem. investováno již 300,000+ hodin vývoje.

Nezávazná poptávka
školící VR platformy Ludus

Zjistěte technické aspekty, cenu, ukázku a vhodnost řešení Ludus pro účely školení pracovníků ve virtuální realitě.

Kontaktujte nás
Konzultant, Olomouc, ČR