Pomůžeme Vám ověřit si funkčnost prototypů rychle a efektivně ve virtuální realitě

K čemu virtuální prototypování slouží?

Virtuální prototypování zkracuje cyklus návrhu, testování a nasazení strojů nové koncepce. Virtuální simulace tvořená s využitím herního enginu a fyzikálního jádra Algoryx přináší efektivní a bezrizikový způsob validace funkce a chování strojů, soustrojí a materiálu.

Publikace Virtuální prototypování

Koncentrát tipů, rad a informací pro virtuální prototypování. K čemu sloučí, co přináší, jak postupovat, jaké nástroje jsou k dispozici, a na co se zaměřit?

Otevřít publikaci

Při simulacích se pracuje s 1:1 modely exportovanými z široké palety CAD / BIM softwarů. Prostřednictvím nástrojů Datasmith je převod modelů a scén mezi softwary rychlý, efektivní a s minimem chyb k řešení.

Skutečná fyzika v digitálním světě

Zkoumejte a analyzujte virtuálně kontakty, nárazy, tření a chování komponent bez nutnosti výroby fyzických prototypů. S využitím AGX Dynamics vytvoříme model věrně replikující fyzikální chování skutečných a zamýšlených mechanismů.

Jsme připraveni Vám pomoci

Pojďme se pustit do prototypování ve virtuální realitě.

Rezervovat schůzku