Převod modelů do Unreal Engine s Datasmith

Datasmith je soubor nástrojů a pluginů pro import scén a assetů z průmyslově a designově orientovaných aplikací do Unreal Engine.

Tato stránka poskytuje jednoduchý návod pro export assetů z vybraných softwaru do formátu kompatibilního s Datasmith. Použitím Datasmith je dosahováno minimalizace nákladů spojených s importem assetů do Unreal Engine, v němž aplikace vyvíjíme.

Podporované softwary - kliknutím přeskočíte na daný software

Postup pro jednotlivé softwary

Autodesk Inventor

V Autodesk Inventor ukládejte soubory tak, jak jste zvyklí. Formáty .ipt i .iam jsou nativně podporovány v rámci importu do Unreal Engine prostřednictvím nástrojů Datasmith.

Autodesk 3ds Max / Design

V případě Autodesk 3ds Max je nejefektivnějším způsobem exportu dat prostřednictvím pluginu AUTODESK 3DS MAX EXPORTER dostupného na adrese https://www.unrealengine.com/en-US/datasmith/plugins.

Stáhněte ze stránky plugin pro vaši verzi softwaru 3ds Max a posléze vaši scénu skrze plugin vyexportujte.

Autodesk Revit

V případě Autodesk Revit je nejefektivnějším způsobem exportu dat prostřednictvím pluginu AUTODESK REVIT EXPORTER dostupného na adrese https://www.unrealengine.com/en-US/datasmith/plugins.

Stáhněte ze stránky plugin pro vaši verzi softwaru Revit a posléze vaši scénu skrze plugin vyexportujte.

Autodesk VRED

V Autodesk VRED ukládejte soubory tak, jak jste zvyklí. Formáty .fbx je nativně podporován v rámci importu do Unreal Engine prostřednictvím nástrojů Datasmith.

Autodesk Navisworks

V případě Autodesk Navisworks je nejefektivnějším způsobem exportu dat prostřednictvím pluginu AUTODESK NAVISWORKS EXPORTER dostupného na adrese https://www.unrealengine.com/en-US/datasmith/plugins.

Stáhněte ze stránky plugin pro vaši verzi softwaru Navisworks a posléze vaši scénu skrze plugin vyexportujte.

Autodesk AutoCad

V Autodesk AutoCad ukládejte soubory tak, jak jste zvyklí. Formáty .dwg a .dxf jsou nativně podporovány v rámci importu do Unreal Engine prostřednictvím nástrojů Datasmith.

Autodesk Alias

V Autodesk Alias ukládejte soubory tak, jak jste zvyklí. Formáty by měly být nativně podporovány v rámci importu do Unreal Engine prostřednictvím nástrojů Datasmith.

SketchUp

V případě SketchUp Pro je nejefektivnějším způsobem exportu dat prostřednictvím pluginu SKETCHUP PRO EXPORTER dostupného na adrese https://www.unrealengine.com/en-US/datasmith/plugins.

Stáhněte ze stránky plugin pro vaši verzi softwaru SketchUp Pro a posléze vaši scénu skrze plugin vyexportujte.

Rhino3D

V případě Rhino3D je nejefektivnějším způsobem exportu dat prostřednictvím pluginu RHINO EXPORTER dostupného na adrese https://www.unrealengine.com/en-US/datasmith/plugins.

Stáhněte ze stránky plugin pro vaši verzi softwaru Rhino3D a posléze vaši scénu skrze plugin vyexportujte.

DS SolidWorks

V případě SolidWorks je nejefektivnějším způsobem exportu dat prostřednictvím pluginu SOLIDWORKS EXPORTER dostupného na adrese https://www.unrealengine.com/en-US/datasmith/plugins.

Stáhněte ze stránky plugin pro vaši verzi softwaru SolidWorks a posléze vaši scénu skrze plugin vyexportujte.

DS CATIA

V CATIA ukládejte soubory tak, jak jste zvyklí. Formáty níže by měly být nativně podporovány v rámci importu do Unreal Engine prostřednictvím nástrojů Datasmith.

CATIA V4

CATIA 3D XML

DS DELTAGEN

V DS DELTAGEN ukládejte soubory tak, jak jste zvyklí. Formáty .fbx je nativně podporován v rámci importu do Unreal Engine prostřednictvím nástrojů Datasmith.

Cinema 4D

V Cinema 4D ukládejte soubory tak, jak jste zvyklí. Formát .c4d je nativně podporován v rámci importu do Unreal Engine prostřednictvím nástrojů Datasmith.

Creo

V Creo CAD ukládejte soubory tak, jak jste zvyklí. Formáty níže by měly být nativně podporovány v rámci importu do Unreal Engine prostřednictvím nástrojů Datasmith.

Siemens NX (Unigraphics)

V Siemens NX (dříve Unigraphics) ukládejte soubory tak, jak jste zvyklí. Formáty by měly být nativně podporovány v rámci importu do Unreal Engine prostřednictvím nástrojů Datasmith.

Siemens Solid Edge

V Siemens Solid Edge ukládejte soubory tak, jak jste zvyklí. Formáty by měly být nativně podporovány v rámci importu do Unreal Engine prostřednictvím nástrojů Datasmith.

FORM•Z (Pro / jr / Student)

V případě FORM•Z je nejefektivnějším způsobem exportu dat prostřednictvím pluginu FORM•Z EXPORTER dostupného na adrese https://www.unrealengine.com/en-US/datasmith/plugins.

Stáhněte ze stránky plugin pro vaši verzi softwaru FORM•Z a posléze vaši scénu skrze plugin vyexportujte.

Allplan

V případě ALLPLAN je nejefektivnějším způsobem exportu dat prostřednictvím pluginu ALLPLAN dostupného na adrese https://www.unrealengine.com/en-US/datasmith/plugins.

Stáhněte ze stránky plugin pro vaši verzi softwaru ALLPLAN a posléze vaši scénu skrze plugin vyexportujte.

Modo

V případě Modo je nejefektivnějším způsobem exportu dat prostřednictvím pluginu MODO dostupného na adrese https://www.unrealengine.com/en-US/datasmith/plugins.

Stáhněte ze stránky plugin pro vaši verzi softwaru ALLPLAN a posléze vaši scénu skrze plugin vyexportujte.

Graphisoft Archicad

V případě Archicad je nejefektivnějším způsobem exportu dat prostřednictvím pluginu GRAPHISOFT ARCHICAD EXPORTER dostupného na adrese https://www.unrealengine.com/en-US/datasmith/plugins.

Stáhněte ze stránky plugin pro vaši verzi softwaru Archicad a posléze vaši scénu skrze plugin vyexportujte.

IFC

V případě IFC (Industry Foundation Classes) ukládejte soubory tak, jak jste zvyklí. Výstupní formáty jsou nativně podporovány v rámci importu do Unreal Engine prostřednictvím nástrojů Datasmith.

iTwin Platform

V případě iTwin je nejefektivnějším způsobem exportu dat prostřednictvím pluginu ITWIN FOR UNREAL dostupného na adrese https://www.unrealengine.com/en-US/datasmith/plugins.

Stáhněte ze stránky plugin a posléze vaši scénu skrze plugin vyexportujte.

Common Database (CDB) standard

V případě Common Database (CDB) standardu je nejefektivnějším způsobem exportu dat prostřednictvím pluginu CDB DATASMITH EXPORTER dostupného na adrese https://www.unrealengine.com/en-US/datasmith/plugins.

Stáhněte ze stránky plugin a posléze vaši scénu skrze plugin vyexportujte.

OpenFlight format

V případě OpenFlight formátu je nejefektivnějším způsobem exportu dat prostřednictvím pluginu OPENFLIGHT TO UNREAL dostupného na adrese https://www.unrealengine.com/en-US/datasmith/plugins.

Stáhněte ze stránky plugin a posléze vaši scénu skrze plugin vyexportujte.

CET (Configura)

V případě CET je nejefektivnějším způsobem exportu dat prostřednictvím pluginu CET EXPORTER dostupného na adrese https://www.unrealengine.com/en-US/datasmith/plugins.

Stáhněte ze stránky plugin a posléze vaši scénu skrze plugin vyexportujte.

Další podporované formáty importu

Následující tabulka zahrnuje seznam koncovek a softwarů umožňujících export dalších podporovaných formátů soboru.

Přípona Typ
.sab 3D ACIS Model
.sat
.xml AP242 XML Step Files, XPDM files
.udatasmith DataSmith
.directlink DirectLink Stream
.hsf HOOPS Stream
.prc
.iges IGES
.igs
.jt JT Open
.xmt Parasolid
.xmt_txt
.x_b (binary)
.x_t (text)
.plmxml PLMXML
.xml
.step Step
.stp
.stpz
.stpx Step/XML
.stpxz

Import do Unreal Engine

Zkoušku importu do Unreal Engine dělat nemusíte. V případě problému s importem se Vám ozveme a společně nalezneme řešení. Přesto, chcete-li se na vzhled vašeho datasmith kompatibilního modelu v Unreal Engine podívat, provedete to následovně:

Povolení pluginů v Unreal Engine

V nabídce EditPlugins libovolného Unreal Engine projektu vyhledáme spojení "Datasmith" a ujístíme se, že Datasmith pluginy jsou aktivovány.

Přehled Datasmith pluginů v Unreal Engine

  • Datasmith C4D Importer = plugin pro podporu Cinema4D aplikací do Unreal Engine
  • Datasmith CAD Importer = kolekce nástrojů pro práci s CAD soubory
  • Datasmith FBX Importer = plugin pro podporu importu .fbx souborů ze softwarů DeltaGen a VRED
  • Datasmith Importer = plugin pro import datasmith souborů
  • Datasmith Content = plugin obsahující obsah pro Datasmith Importer

Jestliže jsem některý z pluginů aktivovali, je nutné pro projevení změny Unreal Engine restartovat.

Import modelu prostřednitvím Datasmith

Import souborů prostřednictvím nástrojů Datasmith, v předchozím kroku povolenými skrze pluginy, se provede následovně prostřednictvím nabídky Quickly AddDatasmith.

V následujícím kroku se zvolí soubory k importu. Lze volit současně i více souborů. Po potvrzení vyskočí možnosti vlastnosti importu, viz:


Nabídku možností importu můžete beze změny odsouhlasit. Vámi zvolené modely se tím automaticky naimportují a vloží do scény na pozici XYZ = {0,0,0}. Ve scéně si lze modely již libovolně prohlížet a hrát s nimi.

Něco nejasného?

Vše rádi vysvětlíme. Provedeme vás krok za krokem.

Kontaktovat podporu