O nás, nadšených inovátorech,
zodpovědných partnerech.

Naší vášní je přinášet maximální přidanou hodnotu klientům. Dopomoci evropskýcm společnostem s udržitelnými inovacemi, škálováním a řízením výroby, vývoje, logistiky a vzdělávání s pomocí aplikace nejmodernějších technologií a osvědčených principů řízení kvality výroby a procesů. Stavíme na datech získaných při virtuálních simulacích provedených na digitálních modelech reflektujících skutečná data, procesy a fyzikální vlastnosti.

Vytěžit z minima maximum

„Digitální simulace umožňuje otestovat si vše virtuálně a tím předejít nákladným chybám a zdržením.“

Realistické simulace tvoříme s využitím specializovaných nástrojů a vlastních komponent volených na základě potřeb. Při tom vždy cílíme na dosažení co nejvyššího přínosu vůči nákladu.

Konzultant, Olomouc, ČR

Kariéra

/ Volné pozice

U nás má po zásluze každý pracovník právo stát se podílníkem společnosti - tedy majetkově čerpat z dosažených úspěchů, kterých je součástí.

3D
Grafik

Modelace 3D objektů
Olomouc / Remote

FlexSim
Specialista

Zpracování modelů
Olomouc / Remote

Bytový
Designer

Designové práce pro VR ArchViz
Olomouc / Remote

Unreal Engine
Vývojář

Technická řešení
Olomouc / Remote

Pomáháme Start-upům

Řešíme technologii - tvoříme, vyvíjíme, ladíme procesy

Máte nadstandardní zkušenosti a vazby v určitém oboru, jehož rozvoj si žádá digitalizaci a aplikaci VR? Dejme síly dohromady - vy řešíte obchod a marketing, my technologie, vývoj a správu produktu.