Whitepaper / představení filozofie projektu VrealMatic

Představte si svět, ve kterém Vás chyby moc nestojí. Můžete tak bez rizika likvidačních nákladů a potenciálních ztrát zkoušet různé změny, inovovat stávající produkty i vyvíjet nové výrobky. Dynamicky využívat v podnikání tzv. princip asymetrických investic - to je riskovat málo a současně se vystavovat příležitosti zisku obřích výnosů.

Odstavec výše se stane realitou, jestliže provádění změn a prototypování se provádí na simulačních modelech v digitálním prostoru namísto fyzickém světě. Při investicích je základním pravidlem pracovat vždy s předem kalkulovaným a předem omezeným rizikem ztrát. Ty jsou v případě digitálního prototypování jasné - pouze čas lidí a náklady na software.

Moderní nástroje a příležitosti

Na trhu je k dispozici nepřeberné množství úzce specializovaných nástrojů, s jejichž pomocí lze digitálně simulovat a prototypovat cokoli, na co si jen vzpomenete. Překážkou v jejich používání je nicméně cena. Jde o profesionální nástoje, jejichž licence se běžně pohybují ve statisících Kč. To si mohou dovolit především větší podniky, které dané nástroje dokáží vytěžit naplno.

Myšlenkou existence VrealMatic-u je zpřístupnit možnosti velkých společností jakémukoliv podniku v regionu Střední Evropy. Ve VrealMaticu budeme v průběhu času disponovat jak specializovanými nástroji, tak i lidským a znalostním kapitálem k jejich efektivnímu používání. Mimo to využíváme IT znalostí k vývoji vlastních řešení, s pomocí nichž lze jednodušší aplikace řešit násobně levněji. Přístup k těmto nástrojům je licenčně možný firmám po celém světě.

VrealMatic vychází ze spojení slov virtuální, reálný a matematický. Samotný znak nekonečna poté z možností i času - tedy naše nástroje a služby jsou založeny na matematické validaci reálných “prvků” virtuálně v dynamickém čase. Možnosti práce jsou pak nekonečné. Aby to byla pravda, nesmíme být ničím omezováni, co je možné díky integraci open-source 3D real-time enginu, jakým je Unreal Engine, jež rozšiřujeme o různorodá napojení a specializované nástroje. O tom více v sekci technologie.

Ne vždy je však nutný komplexní specializovaný nástroj, 3D prostor, cokoliv. Mnoho výpočtů vyžaduje pouze např. funkci dynamiky času, implementace regresní funkce a podobně. Pro tyto výpočty postačuje klientům napsat jednoduché cloudové nástroje s webovým vizualizačním prostředím.

Inovace ve formě předplatného

Řešení různých úskalí si žádá různých přístupů, softwarů i znalostí. Investice do softwarů i lidí jsou značné, a jestliže je firmy nedokáží vytěžit na maximum, zpravidla do nich neinvestují.

Inovace je rovněž nutné řešit konstantně a v čase. Ve VrealMaticu tedy přicházíme s formou předplatného, kdy jakákoliv firma si může “najmout” odborníka (disponujícího nezbytnými softwary pro danou práci) na fixní počet hodin měsíčně. Tímto způsobem nenese veškeré náklady na používané softwary a pracovníky firma sama, nýbrž je sdílí s dalšími firmami.

Z montoven inovačními podniky

Věřím, že důsledkem zpřístupnění moderních metod navrhování, ověřování a optimalizace věcí v reálném světě za pomoci nástrojů digitální simulace a prototypování firmy povede k větší ochotě vyvíjet a tvořit vlastní produkty.

Existence VrealMaticu jim v tom hodlá pomáhat po stránce finanční dostupnosti a podpory odborníků při řešení obtíží. Naším cílem je přinášet službu, díky níž konkurenceschopnost firem začne rapidně růst.

Potřebujete s něčím poradit?

Zjistěte, zda a jak vám můžeme pomoci.

Rezervovat schůzku