BOZP školení ve virtuální realitě:Prevence
pádu

Školení ochrany proti pádu zaměřené na osvojení bezpečnostních a preventivních opatření při práci ve výškách a jejich aplikaci v reálných situacích. Simulace se skládá z různých cvičení, která pokrývají různé systémy prevence pádu.

Cíle školícího kurzu Prevence proti pádu

Identifikace nebezpečí a předcházení jim

Naučení se bezpečnému provádění různých úkolů ve výškách a vyhýbání se rizikům.

Znalost vybavení a jejich použití

Poznávání různých nebezpečných situací, používání a řádná kontrola různých systémů ochrany proti pádu.

Praxe

Testování znalostí získaných prostřednictvím řízených i samostatných praktických cvičení.

Obsah VR kurzu Prevence proti pádu

Indetifikace OOPP vybavení

3 minuty

Řízené cvičení, kde si student musí zkontrolovat a zhodnotit stav osobních ochranných prostředků podle toho, co situace vyžaduje.

Kontrola a výběr OOPP vybavení

3 minuty

Své teoretické znalosti si student procvičí v samostatném cvičení, kontrole a výběru OOPP tak, přičemž prostřednictvím aplikace získává hodnocení a možnost oprav.

Žebřík se záchranným lanem

5 minut

Student musí dokončit proces ověření a použití záchranného lana a vhodně vybrat OOPP.

Horizontální záchranné lano

5 minut

Student se prochází po virtuální palubě a v řízeném cvičení prochází postup použití horizontálního záchranného lana a nezbytných OOPP.

Hřebenové záchranné lano

7 minut

Řízená simulace, kdy se student musí řídit pokyny pro výběr vhodných OOPP a používat horizontální záchranné lano nainstalované na hřebenu proti houpání.

Hřebenové záchranné lano II

7 minuty

Řízená simulace na vodorovném záchranném laně instalovaném na hřebenu proti houpání s důrazem na použití nastavitelného lana a tyčí proti houpání.

Rizikové situace

2 minuty

Žák zažije v první osobě nehodu při šlápnutí na světlík. Jsou ukázány důsledky nepřijetí opatření prevence.

Cvičení na záchranné lano

8 minut

Student si vše naučené bez cizí pomoci procvičí, aby zjistil, zda je schopen rozpoznat a vyhnout se všem rizikům spojeným s prací ve výškách.

Platforma Ludus pro školení pracovníků ve Virtuální realitě

250+ dostupných cvičení ve VR
v rámci 1 platformy

Výcvikový obsah rozřazený do kategorií dle prostředí je průběžně vyvíjen a aktualizován s cílem dosáhnout maximální efektivity výcviku pracovníků. Přístup k veškerému současnému i budoucímu obsahu je součástí předplatného.

Kurzy procházejí nepřetržitým vývojem. investováno již 300,000+ hodin vývoje.

Nezávazná poptávka
školící VR platformy Ludus

Zjistěte technické aspekty, cenu, ukázku a vhodnost řešení Ludus pro účely školení pracovníků ve virtuální realitě.

Kontaktujte nás
Konzultant, Olomouc, ČR