BOZP školení ve virtuální realitě:Požární
bezpečnost

Set školení zaměřených na oblast zvládání požárů a používání techniky k jejich hašení na pracovišti. Školení slouží k vysvětlení nezbytného bezpečnostního protokolu a testování znalostí získaných uživatelem, nezávisle na jeho dřívějších zkušenostech s hasícím zařízením.

Cíle školícího kurzu Požární bezpečnost

Znalost postupů

Dozvědět se, jak se chovat při požáru, jak dodržovat bezpečnostní opatření a jak používat hasicí přístroj.

Eliminace rizik

Uvědomění si důsledků v případě nedodržení bezpečnostních pokynů.

Praxe

Testování získaných znalostí v reálné situaci, kdy školený účastník pociťuje důsledky nedodržení pokynů.

Obsah VR kurzu Požární bezpečnost

Uhasit oheň

5 minut

Žák musí zasáhnout hasicím přístrojem u malého požáru. Musí dodržovat bezpečnostní pravidla a protokoly pro předcházení nehodám.

Hasicí látky

 • Víceúčelový práškový hasicí přístroj ABC
 • Vodní hasicí přístroj
 • Vodní sprejový hasicí přístroj s přísadami AFFF
 • Pěnový hasicí přístroj AFFF
 • CO2 hasicí přístroj s oxidem uhličitým
 • Hasicí přístroj na hořlavé kovy

Třídy požáru

 • Požár třídy A
 • Požár třídy B
 • Požár třídy C
 • Požár třídy D
 • Požár třídy E
 • Požár třídy F
 • Elektrická součást

Tréninkové scénáře

 • Průmyslový sklad
 • Obydlí
 • Kancelář
 • Venkovní prostor

Fyzický hasicí přístroj

Tréninkový nástroj simulující chování skutečného fyzického hasicího přístroje.

Platforma Ludus pro školení pracovníků ve Virtuální realitě

250+ dostupných cvičení ve VR
v rámci 1 platformy

Výcvikový obsah rozřazený do kategorií dle prostředí je průběžně vyvíjen a aktualizován s cílem dosáhnout maximální efektivity výcviku pracovníků. Přístup k veškerému současnému i budoucímu obsahu je součástí předplatného.

Kurzy procházejí nepřetržitým vývojem. investováno již 300,000+ hodin vývoje.

Nezávazná poptávka
školící VR platformy Ludus

Zjistěte technické aspekty, cenu, ukázku a vhodnost řešení Ludus pro účely školení pracovníků ve virtuální realitě.

Kontaktujte nás
Konzultant, Olomouc, ČR