Školení ve virtuální realitě:BOZP v Průmyslovém
závodě

Školení zaměřené na vysvětlení bezpečnostních opatření v průmyslových závodech. Simulace se skládá z různých cvičení pokrývajících různá rizika v nejdůležitějších zónách pracoviště.

Cíle školícího kurzu BOZP v průmyslovém závodě

Identifikace nebezpečí

Detekce různých nebezpečí v částech závodu a naučení se pracovat bezpečně a vyhýbat se uvedeným rizikům.

Zvýšení povědomí pracovníků

Seznámení se s bezpečnostními opatřeními, potřebnými OOPP a jejich použití v průmyslovém prostředí.

Praxe

Testování naučených znalostí realistickým a bezpečným způsobem.

Obsah VR kurzu BOZP v průmyslovém závodě

Značení nebezpečné zóny

2 minuty

Cílem je, aby si student zvykl na používání různých signalizačních prvků k označení nebezpečné zóny v závodě.

Čištění běžných nečistot

1 minuta 30s

Student čelí jednoduché situaci, kdy musí vyčistit nějaké nečistoty bez použití jakéhokoli čisticího prostředku, přičemž musí přijmout potřebná bezpečnostní opatření.

Čištění nečistot chemickými přípravky

1 minuta 30s

Cvičení, kde si student musí vybrat adekvátní OOPP k čištění pomocí chemických přípravků, aby se vyhnul těžkým popáleninám.

Pásový dopravník

2 minuty 30s

Cvičení ke zvýšení informovanosti, kde student musí manipulovat s prvky a musí posoudit použití OOPP dle konkrétních situací.

Vysokozdvižný vozík

1 minuta

Cvičení ke zvýšení informovanosti, jehož cílem je naučit studenta perspektivě a obtížím s viditelností, kterým čelí obsluha vysokozdvižného vozíku, aby si byl vědom rizik neuváženého pohybu.

Lockout - okfirstpart

5 minut

Student musí dokončit uzamčení a kontrolu lisu a prokázat, že zná a správně předchází rizikům, kterým čelí.

Přechod

1 minuta

Zdánlivě jednoduché cvičení, kdy student musí překročit nadjezd s pomocí přidržení se rukou zábradlí. Pokud tak neučiní, upadne s cílem upozornit ho na důsledky riskování na pracovišti.

Bezpečnost vozidla

1 minuta

Cvičení, při nímž se student musí vyhnout srážce s vozidlem zatímco interaguje s různými prvky v továrně a přijímá nezbytná bezpečnostní opatření,

Platforma Ludus pro školení pracovníků ve Virtuální realitě

250+ dostupných cvičení ve VR
v rámci 1 platformy

Výcvikový obsah rozřazený do kategorií dle prostředí je průběžně vyvíjen a aktualizován s cílem dosáhnout maximální efektivity výcviku pracovníků. Přístup k veškerému současnému i budoucímu obsahu je součástí předplatného.

Kurzy procházejí nepřetržitým vývojem. investováno již 300,000+ hodin vývoje.

Nezávazná poptávka
školící VR platformy Ludus

Zjistěte technické aspekty, cenu, ukázku a vhodnost řešení Ludus pro účely školení pracovníků ve virtuální realitě.

Kontaktujte nás
Konzultant, Olomouc, ČR