BOZP školení ve virtuální realitě:Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem

Kurz zaměřený na zvýšení povědomí o nebezpečích a školení rozhodování při manipulaci se zařízeními zapojenými v elektrické síti. Student získá znalosti v oblasti adekvátního vybavení a možnost zažít nehody způsobené chybným postupem v bezpečí virtuální reality.

Cíle školícího kurzu Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Pochopení nebezpečí

Pochopení hlavních rizik spojených s prací na zařízeních v elektrické síti.

Předcházení nehodám

Bezpečné rozhodování a používání požadovaného vybavení při práci s elektrickými zařízeními.

Praxe

Ověření získaných znalostí praktickými cvičeními při dodržování bezpečnostních pokynů.

Obsah VR kurzu Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Riziko přímého kontaktu

10 minut

Student musí manipulovat s nízkonapěťovou panelovou deskou, která byla odpojena jinou osobou, i když v ní ještě zbývá nějaké napětí.

Riziko nepřímého kontaktu

10 minut

Student musí odstranit strojní zařízení pomocí šroubováku. Kvůli závadě na instalaci může utrpět zranění, pokud není řádně vybaven.

Riziko obloukového výboje

10 minut

Student musí vyměnit tepelný magnetický spínač. Během postupu dojde ke zkratu, který generuje obloukový záblesk.

Budoucí aktualizace

  • Nové systémy prevence elektrických rizik.
  • Měřící operace.
  • Nové příčiny nehod.
  • Záchrana ohrožené osoby.

Platforma Ludus pro školení pracovníků ve Virtuální realitě

250+ dostupných cvičení ve VR
v rámci 1 platformy

Výcvikový obsah rozřazený do kategorií dle prostředí je průběžně vyvíjen a aktualizován s cílem dosáhnout maximální efektivity výcviku pracovníků. Přístup k veškerému současnému i budoucímu obsahu je součástí předplatného.

Kurzy procházejí nepřetržitým vývojem. investováno již 300,000+ hodin vývoje.

Nezávazná poptávka
školící VR platformy Ludus

Zjistěte technické aspekty, cenu, ukázku a vhodnost řešení Ludus pro účely školení pracovníků ve virtuální realitě.

Kontaktujte nás
Konzultant, Olomouc, ČR