BOZP školení ve virtuální realitě:Lockout-Tagout
(LOTO)

Nácvik postupu LOTO (opatření, úkony a činnosti pro spolehlivé a dostatečné odstavení či vypnutí stroje od zdroje energie, aby se předešlo náhodnému spuštění). Simulace slouží pro vysvětlení správného postupu a bezpečnostních opatření, stejně jako pro testování uživatele z hlediska získaných znalostí, postupů a bezpečnostních opatření, stejně jako pro testování znalostí.

Cíle školícího kurzu LOTO

Znalost postupů

Seznámení s procesem a nezbytnými úkony před a po provedení procedury

Předcházení nehodám

Znalost rizik spojených s neúplným postupem LOTO a vyvarování se jim.

Praxe

Otestování nabytých znalostí v řízených i volných praktických cvičeních.

Obsah VR kurzu LOTO

Režim průvodce

-

Řízená cvičení, ve kterých se uživatel dle pokynů v průběhu simulace učí správnému postupu.

Vypnutí elektrické energie

20 minut

Student musí uzamknout vypnout energii společně s provedením a dodržením bezpečnostních opatření, jako je používání OOPP, blokovacích a štítkových prvků, měření a odemykání.

Hydraulický zámek

20 minut

Student musí zablokovat hydraulický systém podle správného postupu: použití OOPP, blokovacích a signalizačních prvků, měření a přezbrojení pneumatické energie.

Pneumatický zámek

20 minut

Student musí zamknout strojní zařízení, dodržovat bezpečnostní opatření a správný postup, aby mohl provést úkol údržby, aby se zabránilo jakékoli nehodě.

Volný mód

-

Student aplikuje vše, co se naučil ve cvičení, od kontroly a výběru OOPP až po vyhodnocení a opravu případných chyb.

Budoucí updaty

-

  • Několik typů výluky energií.
  • Skupinová výluka.
  • Výluka ostatních energií.

Platforma Ludus pro školení pracovníků ve Virtuální realitě

250+ dostupných cvičení ve VR
v rámci 1 platformy

Výcvikový obsah rozřazený do kategorií dle prostředí je průběžně vyvíjen a aktualizován s cílem dosáhnout maximální efektivity výcviku pracovníků. Přístup k veškerému současnému i budoucímu obsahu je součástí předplatného.

Kurzy procházejí nepřetržitým vývojem. investováno již 300,000+ hodin vývoje.

Nezávazná poptávka
školící VR platformy Ludus

Zjistěte technické aspekty, cenu, ukázku a vhodnost řešení Ludus pro účely školení pracovníků ve virtuální realitě.

Kontaktujte nás
Konzultant, Olomouc, ČR