BOZP školení ve virtuální realitě:Osobní ochranné
pracovní prostředky (OOPP)

Školení ve virtuální realitě zaměřených na správné používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) na průmyslových pracovištích, stejně jako schopnost identifikace nevyhovujících nebo vadných prostředků.

Cíle školícího kurzu Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

Určení nezbytností

Posuzování rizik v různých průmyslových zaměstnáních a vybavování OOPP.

Hodnocení vybavení

Umožnit studentovi vybrat a zkontrolovat adekvátní ochranné prostředky před provedením různých úkolů.

Praxe

Testování nabytých znalostí uživatele pomocí široké škály OOPP cvičení, včetně nevhodného nebo vadného vybavení.

Obsah VR kurzu Osobní a ochranné pracovní prostředky

Chemická rizika

10 minut

Student musí projít OOPP předpisy a nasadit si vhodné prostředky pro čištění kádě, přemístění kyseliny sírové 98/99% a sejmutí kusu.

Zahrnuté OOPP

  • Chemicky odolné rukavice.
  • Ochranný oblek.
  • Ochranné boty.
  • Respirátor.
  • Detektor plynu, obličejový štít.
  • 7 verzí různých OOPP s vadami nebo nesprávným označením.

Elektrická rizika

V přípravě

Student musí projít dostupnými OOPP předpisy a nasadit si správné prostředky pro údržbu desky nízkého napětí.

Mechanická rizika

V přípravě

Student si musí vybrat a nasadit odpovídající OOPP pro obrábění na číslicově řízeném stroji a pro broušení.

Platforma Ludus pro školení pracovníků ve Virtuální realitě

250+ dostupných cvičení ve VR
v rámci 1 platformy

Výcvikový obsah rozřazený do kategorií dle prostředí je průběžně vyvíjen a aktualizován s cílem dosáhnout maximální efektivity výcviku pracovníků. Přístup k veškerému současnému i budoucímu obsahu je součástí předplatného.

Kurzy procházejí nepřetržitým vývojem. investováno již 300,000+ hodin vývoje.

Nezávazná poptávka
školící VR platformy Ludus

Zjistěte technické aspekty, cenu, ukázku a vhodnost řešení Ludus pro účely školení pracovníků ve virtuální realitě.

Kontaktujte nás
Konzultant, Olomouc, ČR