Reset Mikrotik routeru do továrního nastavení

Jak resetovat RouterOS routerů Mikrotik do továrního nastavení a zprovoznit WiFi pro připojení se k routeru?

Reset továrního nastavení operačního systému OS router používaného ve všech routerech značky MikroTik je poměrně jednoduché, leč skýtá mnoho potenciálních překážek. Pojďme si to projít:

 1. Odpojte od routeru všechny kabely - Lan i napájecí
 2. Tlačítko reset

  Na těle routeru se nachází tlačítko res/wps sloužící pro reset routeru do továrního nastavení a přepínání režimů chodu. Funkce tlačítka se liší dle délky stisknutí, přičemž inicializace aktuální akce je signalizována diodou s označením usr. Při držení res/wps tlačítka po připojení routeru k napájení lze inicializovat 3 stavy:

  • Reset konfigurace do továrního nastavení

   Inicializace rozblikáním LED diody usr po cca 10 sekundách držení tlačítka res/wps po připojení napájení

  • Přepnutí do CAPS módu

   Inicializace rozsvícením LED diody usr po cca 15 sekundách držení tlačítka res/wps po připojení napájení

  • Přepnutí do režimu boot z netinstall

   Inicializace zhasnutím LED diody usr po cca 20 sekundách držení tlačítka res/wps po připojení napájení

  V našem případě chceme reset do továrního nastavení - stiskneme tedy prstem tlačítko res/wps, poté připojíme napájecí kabel, přičemž soustavně držíme stisknuté tlačítko res/wps po dobu cca 10 sekund, respektove do rozblikání diody usr. Poté tlačítko res/wps pustíme a můžeme do routeru opětovně připojit Lan kabely.

 3. Připojení se k Routeru

  1. K routeru se připojíme z počítače pomocí LAN kabelu (připojení na port 3 routeru)
  2. V prohlížeči otevřeme adresu http://192.168.88.1/. Pokud je adresa nedostupná, je nutné se připojít pomocí programu WinBox.
  3. Defaultní přiohlašovací údaje do Mikrotik RouterOS jsou:
   • Login: admin
   • Password: (prázdné pole)
  4. Po přihlášení uvidíme informaci o úspěšně provedeném resetu Router OS do továrního nastavení.
 4. Okno WebFig

  V rámci běžného používání, většinu parametrů v okně rychlého nastavení Webfig lze ponechat na výchozí hodnotě. Chcete li se dozvědět o jednotlivých možnostech více, přejděte do Wiki sekce Rychlé nastavení RouterOS.

  Zprovoznění WiFi

  • WiFi připojení zprovozníme v okně Quick Set, sekci Wireless. Zvolíme zde bezpečnou kombinaci zabezpečení, respektive zatrhneme security metodu WPA2, encryption metodu aes com a zvolíme heslo pro WiFi.
  • Název 5G a 2G wifi sítě je možné zvolit v okně WebFig#Wireless, a to kliknutím na zvolenou síť (wlan1 pro 2G, wlan2 pro 5G ...), a poté rozklikem sekce Wireless a přepisem parametru SSID. Změnu názvu potvrdíme tlačítkem apply.

Nyní se lze k routeru připojit z libovolného zařízení - jak za účelem používání internetu, tak i případné další konigurace RouterOS.