Nastavení VPN na MikroTik routeru

Bez ohledu na to, jaký MikrotTik router máte, jeho operační systém a správcovské rozhraní Router OS je vždy stejné. Tato wiki page popisuje, jak nastavit a aktivovat VPN na zařízeních MikroTik router tak, aby z výhod VPN čerpala veškerá zařízení připojená do sítě skrze tento router.

Co je VPN a k čemu slouží?

VPN (Virtual Private Network) je technologie, která umožňuje vytvořit zabezpečené a šifrované spojení mezi dvěma (a více) body přes veřejnou síť, jako je internet. Slouží k ochraně vašeho soukromí, zabezpečení dat a anonymitě při komunikaci a procházení internetem.

Hlavní benefity používání VPN jsou:

 • Zabezpečení dat: VPN šifruje vaše datové přenosy, což znamená, že i když někdo zachytí vaše internetové aktivity, nebude schopen je dešifrovat a číst.
 • Anonymita a soukromí: VPN skrývá vaši IP adresu (identifikační číslo vašeho zařízení na internetu), což utají vaši geografickou polohu a identitu. To je užitečné například při blokování obsahu na základě geografické polohy.
 • Přístup k omezenému obsahu: VPN vám může umožnit přistupovat k obsahu, který je jinak dostupný pouze v určitých zemích. Stačí si zvolit server v té zemi, a zdá se, že se k internetu připojujete z tamní lokace.
 • Ochrana na veřejných Wi-Fi sítích: VPN může být užitečný, pokud se připojujete k veřejným Wi-Fi sítím (např. v kavárnách, letištích). Pomáhá zamezit potenciálním hrozbám, jako jsou útoky hackerů.
 • Firewallová ochrana: VPN může fungovat i jako další vrstva ochrany proti škodlivému provozu, protože mnoho VPN služeb má zabudované funkce firewalu.

Proč mít VPN na úrovni routeru (tzv. router-level VPN)?

 • Ochrana všech zařízení: Když máte VPN nastavený přímo na routeru, všechna zařízení připojená k tomuto routeru automaticky využívají VPN, aniž byste museli konfigurovat VPN na každém jednotlivém zařízení zvlášť. To zahrnuje i zařízení, jako jsou televize, herní konzole, chytré domácí zařízení atd.
 • Jednodušší správa: Nemusíte se starat o konfiguraci a udržování VPN na každém zařízení zvlášť. Stačí nastavit VPN na routeru a je hotovo.
 • Úroveň ochrany pro celou domácí síť: Router-level VPN poskytuje ochranu na úrovni celé domácí sítě, což je užitečné zejména v prostředí, kde je více zařízení připojeno k síti.
 • Zabezpečení pro zařízení bez možnosti VPN: Některá zařízení, jako jsou některé chytré televize nebo zařízení s omezenými nastaveními, nemusí mít možnost nastavit VPN. Router-level VPN umožní těmto zařízením využívat ochranu VPN bez ohledu na jejich schopnosti.

Je však důležité poznamenat, že router-level VPN nemusí být vhodný pro každého a může ovlivnit rychlost a výkon vaší sítě. Navíc, pokud nechcete, aby veškerá komunikace vašich zařízení procházela přes VPN, může být konfigurace složitější.

VPN a vliv na rychlost internetu

Následující testy byly provedeny prostřednictvím webu https://rychlost.cz/. Testy byly vykonávány na zařázení Macbook Air připojeného do internetové sítě prostřednictvím 5G Wifi z routeru Mikrotik. Mikrotik router byl do 100MBit sítě napojen prostřednictvím optického kabelu. V případě aktivní VPN, v obou případech se využíval nejbližší VPN server. VPN klient byl spuštěn jak na úrovni routeru, tak i testovacího počítače. V obou případech se připojovalo k rozdílénmu VPN serveru umístěnému v témže městě.

Režim připojení Ping [ms] Download [Mbit/s] Upload [Mbit/s] IP adresa
Žádná VPN 7 104 18,9 PC
VPN v PC (Mullvad klient) 27 70,74 14,82 VPN server (PC conf)
VPN na routeru (WireGuard) 7 101,0 19,35 VPN server (router conf)
VPN na routeru i v PC 28 57,04 14,55 VPN server (PC conf)

Konfigurace a aktivace VPN na mikrotik Router

 1. Aktualizace RouterOS

  Funkce VPN je dostupná na OS Mikrotik Router od verze 7. Přihlaste se tedy do správcovského rozhranní mikrotik (url http://192.168.88.1/) a v sekci SystemPackages (http://192.168.88.1/webfig/#System:Packages.Check_For_Updates) ověřte, že máte verzi RouterOS 7 a vyšší. Jestliže Vám rozhraní ukazuje, že máte verzi 6 a přitom jste na poslední dostupné verzi, v okně Channel zvolte možnost “Upgrade”, čímž RouterOS upgradujete z OS verze 6 na OS verzi 7.

  V RouterOS 7, v rozhraní WebFig se nachází sekce WireGuard. (http://192.168.88.1/webfig/#WireGuard). Tuto sekci v následujících krocích použijeme pro konfiguraci připojení k VPN serveru a následně provedeme nastavení routeru tak, aby tohle připojení reflektoval při své funkci (komunikoval s internetem skrze daný VPN server).

 2. Safe mód

  Jelikož budeme zasahovat do konfigurace routeru, přičemž můžeme cokoliv "rozbít" a tím ztratit přístup k routeru či internetu, aktivujeme tzv. Safe mode

  Safe mód je jakési pracovní prostředí, při němž se všechny naše kroky reflektují ve funkci routeru, přičemž však, neukončíme-li řádně daný Safe mód (pokud něco pokazíme), odpojením se od routeru, aniž bychom Safe mód ukončili, dojde k automatickému návratu konfigurace routeru do stavu přes spuštěním Safe módu.

  Safe mód aktivujeme kliknutím na tlačítko Safe mode v liště panelů.

  V případě, kdy bychom něco pokazili, aniž bychom byli v Safe mmódu, typicky nejjednodušší opravou je reset Mikrotik Routeru do továrního nastavení.

 3. Aktivace VPN funkce v konfiguraci

  V souvislosti s nastavováním VPN, jako první nastavíme VPN službu v rozhraní Webfig/QuickSet (http://192.168.88.1/webfig/#Quick_Set). To provedeme zatržením pole VPN access a nastavením hesla, respektive pole VPN password.

 4. WireGuard konfigurace

  WireGuard je moderní a vysoce efektivní protokol pro vytváření virtuálních privátních sítí (VPN). Byl navržen s cílem poskytnout rychlé a bezpečné spojení mezi zařízeními přes veřejnou síť, jako je internet. V našem případě budeme prostřednictvím WireGuard protokolu propojovat náš router s VPN serverem.

  Konfigurační údaje pro připojení k VPN serveru

  Nejjednodušší cestou, jak používat VPN, je prostřednictvím veřejných poskytovatelů VPN serverů, jakým je např. služba Mullvad VPN. V případě Mullvad získáte možnost za 4.5 euro měsíčně připojit k VPN serveru až 5 zařízební současně - tedy napříkald veškerá vaše zařízení v domácnosti skrze váš Mikrotik router + ještě další 4 (nejen nositelná) zařízení.

  Výběr poskytovatele VPn služby je libovolný, co je však zásadní, to je poskytnutí WireGuard konfiguračních údajů pro připojení se k serveru VPN služby. Ty v případě Mullvad VPN lze získat v sekci Downloads/WireGuard configuration. Zde si zvolíme platformu Linux, klikneme na tlačítko Generate Key a následně zvolíme, pro připojení k jakým MullVad VPN serverům chceme konfigurační soubory vygenerovat. Zde zvolíme například Czech RepublicPraguecz-prg-wg-101. Sekce Advanced settings a Configurate Content Blocking můžeme vynechat. Jakmile máme navoleno, stiskneme tlačítko Download zip archive.

  Po rozbalení staženého .zip souboru a otevření cz-prg-wg-101.conf v textovém editoru získáme obdobné konfigurační údaje:

  [Interface]
  # Device: Awesome Device
  PrivateKey = aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (44zn)
  Address = bb.bb.bbb.bbb/bb,cccc:cccc:cccc:cccc::c:cccc/ccc
  DNS = dd.dd.d.d
  
  [Peer]
  PublicKey = eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee (44zn)
  AllowedIPs = 0.0.0.0/0,::0/0
  Endpoint = fff.ff.fff.ff:51820

  Údaje jsem záměrně pozměnil tak, aby na ně bylo jednodušší odkazovat. Port 51820 v rámci [peer] enpoint je výchozím portem, který mohl být případně změněn v sekci Advanced settings při nastavování požadavků na soubory ve službě Mullvad VPN.

 5. Nastavení sekce Wireguard - záložka Wireguard

  V rozhraní Mikrotik Routeru přejdeme do sekce WebFigWireGuard (http://192.168.88.1/webfig/#WireGuard). Zde zvolíme možnost Add New, čímž se nám otevře okno přidání nového WireGuard připojení.

  Vyplníme následující:

  • Comment - Zadáme si infomaci, že toto pravidlo bylo vytvořeno námi, kdy a za jakým účelem. Např DnešníDatum-WireguardVPN
  • Name - Zadáme název serveru (shodný s názvem otevřeného konfiguračního souboru.) Dle příkladu stažení tedy cz-prg-wg-101
  • PrivateKey - Po rozkliku šipky vložíme 44 místné PrivateKey číslo ze sekce [Interface] staženého konfiguračního souboru (v příkladovém souboru jde o hodnotu reprezentovanou písmeny a)

  Klikneme na tlačítko Apply, čímž se automaticky provede následující:

  • Přiřazení Actual MTU a Public Key
  • Spuštění rozhraní v sekcích WireGuard a interfaces
 6. Nastavení sekce Wireguard - záložka Peers

  V sekci WebFigWireGuard přepneme na záložku Peers. Kliknutím na tlačítko Add New otevřeme okno přidání nového peeru.

  Vyplníme následující:

  • Comment - Zadáme si infomaci, že toto pravidlo bylo vytvořeno námi, kdy a za jakým účelem. Např DnešníDatum-WireguardVPN
  • Interface - Přiřadíme interface vytvořený v záložce [Wireguard], z příkladu cz-prg-wg-101
  • Public Key - Zadáme 44místnou hodnotu PublicKey ze sekce [peers] staženého konfiguračního souboru (hodnota označená písmeny e v příkladovém konfiguračním souboru)
  • Endpoint - zadáme hodnotu Endpoint (část před lomítkem) z konfiguračního souboru - v příkladovém souboru jde o hodnotu fff.ff.fff.ff
  • Endpoint Port - zadáme hodnotu Endpoint portu (část za lomítkem) z konfiguračního souboru - v příkladovém souboru jde o hodnotu 51820
  • Allowed Address - zadáme hodnotu AllowedIPs z konfiguračního souboru - v příkladovém souboru jde o hodnotu 0.0.0.0/0

  Klikneme na Apply.

 7. Přidání IP adresy Wireguard Interface do routeru

  Přejdeme do sekce webfigIPAddresses (http://192.168.88.1/webfig/#IP:Addresses) a klikneme na tlačítko Add New.

  Vyplníme následující:

  • Comment - Zadáme si infomaci, že toto pravidlo bylo vytvořeno námi, kdy a za jakým účelem. Např DnešníDatum-WireguardVPN
  • Address - zadáme hodnotu Address ze sekce[Interface] konfiguračního souboru . V případě ukázkového souboru jde o hodnotu bb.bb.bbb.bbb/bb
  • Interface - Přiřadíme interface vytvořený v záložce [Wireguard], z příkladu cz-prg-wg-101

  Klikneme na Apply.

 8. Přiřazení DNS serveru

  Přejdeme do sekce webfigIPDNS (http://192.168.88.1/webfig/#IP:DNS).

  Zde rozklikneme pole Servers a přidáme hodnotu DNS ze sekce [Interface] konfiguračního souboru. V případě ukázkového souboru jde o hodnotu dd.dd.d.d. Dále se ujistíme, že je zatržená hodnota Allow Remote Requests. Poté klikneme na Apply.

 9. Routování

  Přejdeme do sekce webfigIPRoutes (http://192.168.88.1/webfig/#IP:Routes).

  Zde pomocí tlačítka Add New otevřeme okno nastavení nového routování.

  1. Routování Dst. AddressVPN server Gateway

   Po kliknutí na tlačítko Add new, vyplníme následující:

   • Comment - Zadáme si infomaci, že toto pravidlo bylo vytvořeno námi, kdy a za jakým účelem. Např DnešníDatum-WireguardVPN
   • Dst Address - Zadáme hodnotu 0.0.0.0/0
   • Gateway - Zadáme hodnotu Gateway pro WireGuard. Typicky %<nazev>, v ukázkovém případě %cz-prg-wg-101. Tato hodnota se nachází na mnoha místech v rozhraní RouterOS (např i v existujících routech v aktuálně otevřeném routing sekci), stačí dohledat a zkopírovat.

   Klikneme na Apply.

   Defaultní route

   V konfiguraci routů si povšimněme, že nyní máme nakonfigurovány 2 defaultní routy s Dst. Address o hodnotě 0.0.0.0/0. V optimálním případě bychom potřebovali původní pravidlo zakázat a ponechat pouze naše nově přidané pravidlo odkazující na VPN wireguard. Tento route bohužel prostřednictvím UI zakázat nelze, pouze smazat.

   Zatím jej tedy ponecháme a smažeme až v případě potřeby, viz bod 3 - Otestování IP. Pokud jej však budeme mazat, vytvoříme si totožný route manuálně a ihned jej přepneme do stavu Disabled. Tím, v případě nutností smazání defaultního routu, a poté potřebě deaktivace VPN routu, jej budeme moci kdykoli povolit a tím internet opětovně zprovoznit.

   V případě, že defaultní route jste smazali, můžete jej kdykoli vytvořit - jde o route s Dst. Address 0.0.0.0/0 odkazující na Immediate Gateway adresy Gateway "%ether1".

  2. Routování Peer VPN endpointRouter Dst Address (dobrovolné)

   Po kliknutí na tlačítko Add new, vyplníme následující:

   • Comment - Zadáme si infomaci, že toto pravidlo bylo vytvořeno námi, kdy a za jakým účelem. Např DnešníDatum-WireguardVPN
   • Dst Address - Zadáme hodnotu Endpoint bez portu ze sekce [Peers] konfiguračního souboru. V případě ukázkového souboru jde o hodnotu fff.ff.fff.ff.
   • Gateway - Zadáme hodnotu, kterou v seznamu existující routů (http://192.168.88.1/webfig/#IP:Routes) nalezneme jako Gateway hodnotu u řádku s Dst address rovnou hodnotě 0.0.0.0/0

   Klikneme na Apply.

 10. Nastavení NAT pravidla ve Firewall

  Přejdeme do sekce webfigIPFirewall a přepneme se na záložku NAT (http://192.168.88.1/webfig/#IP:Firewall.NAT). Zde klikneme na tlačítko Add new a vyplníme následující:

  • Chain = srcnat
  • Out. Interface = Wireguard interface, v případě ukázkové konfigurace cz-prg-wg-101
  • Action = masquerade

  Klikneme na Apply

 11. Otestujeme naši IP

  Prostřednictvím např. webu https://www.mojeip.cz/ zjistíme aktuální IP adresu (mělo by se jednat o adresu VPN serveru). Pokud se zobrazuje skutečná IP adresa počítače, VPN není správně nastaveno.

  • Jestliže máme stále původní IP adresu, je pravděpodobné nutné odstranit výchozí routing, viz bod 2.9 - Defaultní Route. Ovšem, vemte na vědomí, že v ppřípadě deaktivace VPN bude pravděpodobně nutné ostraněný route opět doplnit.
  • Jestliže máme problém s připojením, můžeme zkusit rozšířit webfigIPFirewall/FilterRules o nové pravidlo povolující tok dat do Wireguard. To se provedeme následovně:

   1. V Firewall/Filter Rules (http://192.168.88.1/webfig/#IP:Firewall) klikneme na tlačítko Add new
   2. Chain zvolíme možnost Output
   3. Dst. Address použujeme adresu Peer Endpoint z konfiguračního souboru. V případě ukázkového souboru jde o "ff.ff.fff.ff".
   4. Protocol zvolíme možnost udp.
   5. Dst. Port použujeme port z adresy Peer Endpoint z konfiguračního souboru. V případě ukázkového souboru jde o 51820.
   6. Action zvolíme Accept.
 12. Deaktivace VPN

  VPN na routeru lze aktivovat a deaktivovat jedním klikem skrze povolování a zakázání routu vedoucího na Wireguard (sekce webfigIPRoutes - http://192.168.88.1/webfig/#IP:Routes), a to na tlačítko D (Disable) popř. E (Enable).

  Samozřejmostí je, že v témže čase musíte mít povolen Defaultní route.

 13. Deaktivace Safe módu

  Jestliže vše funguje, jak má, deaktuvujeme Safe mód a tím aktuální konfiguraci routeru ztvrdíme.

Hledáte-li postup, jak aktivovat Mullvad VPN na serveru, přejděte na Wiki Instalace Mullvad VPN na Ubuntu Server v 10 krocích.