Zabezpečení RouterOS Mikrotik routeru

Jakou nastavit konfiguraci RouterOS routerů Mikrotik s ohledem na zabezpečení proti běžným zranitelnostem?

Bezpečnostní rizika spojené s routery

Routery jsou klíčovými prvky síťové infrastruktury, které řídí datový provoz mezi lokálními sítěmi a internetem. Od toho vychází následující hrozby:

 • Neautorizovaný Přístup: Přístup k routeru umožňuje manipulovat s nastavením routeru, monitorovat nebo přesměrovávat síťový provoz.
 • Exploitace Zranitelností: Softwarové chyby nebo zranitelnosti RouterOS mohou být zneužity útočníky k provádění škodlivých akcí, jako je instalace malware, vytváření zadních vrátek nebo vykonávání DoS (Denial of Service) útoků.
 • Slabé Šifrování: Při používání zastaralých nebo slabých šifrovacích standardů pro Wi-Fi nebo VPN spojení může umožnit útočníkům odposlouchávat nebo manipulovat s komunikací.
 • Útoky typu Man-in-the-Middle (MitM): Útočníci mohou využít nezabezpečených nebo špatně nakonfigurovaných routerů k provádění MitM útoků, při kterých mohou odposlouchávat, upravovat nebo blokovat datový provoz mezi uživateli a internetem.
 • Firmware Malware: Routery mohou být cílem útoků, které zahrnují instalaci škodlivého firmware. Tento malware může router transformovat na součást botnetu, sledovat provoz nebo spustit další škodlivé aktivity.
 • Fyzické Bezpečnostní Hrozby: Fyzický přístup k routeru může umožnit útočníkům resetovat zařízení, získat přístup k nastavením nebo dokonce instalovat škodlivý hardware.
 • DDoS Útoky: Routery mohou být využity jako součást DDoS (Distributed Denial of Service) útoků, buď jako cíl, který má být přetížen, nebo jako nástroj pro provádění útoků na jiné systémy.

Opatření k prevenci bezpečnostních rizik RouterOs routerů Mikrotik

 1. Ochrana před neautorizovaným přístupem

  I nejlepší možná bezpečnostní konfigurace routeru je bezpečná jen do doby, dokud útočník nezíská přístup do RouterOS.

 2. Aktuální Firmware

  Udržujte firmware routeru a operační systém aktualizované na nejnovější verze. OS lze aktualizovat v rámci dané verze i upgradovat na vyšší verze.

  • Aktualizace se provádí v sekci System → Packages.

  Pravidelně RouterOS aktualizujte a udržujte na jeho poslední stabilní verzi.

 3. Zabezpečení Wifi

  • Bezpečnostní metodu Wi-Fi volte WPA2 nebo WPA3
  • Šifrování volte aes com
  • nastavte silné heslo pro připojení k WiFi.
  • Pokud Wi-Fi síť není vyžadována, zakažte ji.
 4. Zabezpečené protokoly

  Pro vzádlené přihlašování a přístupu do sítě, je-li povoleno, používejte bezpečné správní protokoly a zabezpečené verze protokolů pro síťové služby.

  Mezi šifrované protokoly patří / šifrování je použito při:

  • SSH
  • VPN
  • Winbox
  • Webfig při ssl variantě
  • Api při ssl variantě
 5. Natavení routerových služeb

  V Mikrotik routeru běží na pozadí řada služeb. Naleznete je v sekci IP → Services.

  • Zakažte služby, které nevyužíváte.
  • Zvažte změnu výchozích portů. Porty by mělo jít volit v rozsahu 1 do 65535. Po změně je nutné přidávat za IP adresu hodnotu portu, viz IP:Port.
  • Zvažte úpravu omezení přistupu (povolení pouze pro definované IP adresy).

  V případě potřeby připojování zvenčí, věnujte pozornost nastavení pro zabezpečený vzdálený přístup.

  Nezapomínejte, že v routeru mohou běžet i další služby - DHCP a VPN servery a podobně.

 6. Nastavení správného módu

  Dle toho, co od zařízení vyžadujete, nastavte správný mód běhu.

 7. Segmentace sítě

  Zvažte segmentaci sítě pro omezení přístupu k citlivým částem sítě.

 8. Nastaveni Firewall

  Firewall umožňuje nastavení pravidel, parametrů a fungování sítě a do ní připojených zařízení.

  • Zvažte, zda pravidla plní funkci a jsou ve správném pořadí
 9. Logování a monitorování

  V System → Logging zvažte nastavení logování kritických událostí a podezřelých aktivit.

  Pravidelně monitorujte logy a provádějte bezpečnostní audity zařízení.

 10. Omezení Fyzického Přístupu

  Zabezpečte fyzický přístup k routeru.