Firewall nastavení na MikroTik routeru

Bez ohledu na to, jaký MikrotTik router máte, jeho operační systém a správcovské rozhraní Router OS je vždy stejné. Tato wiki page popisuje funkci a nastavení Firewall.

K čemu slouží Firewall na routeru?

Firewall na routeru plní několik klíčových funkcí souvisejících s bezpečností a správou síťového provozu. Jeho hlavním účelem je chránit síť tím, že kontroluje a řídí vstupující a odchozí síťový provoz na základě předem definovaných bezpečnostních pravidel.

Firewall je součástí jakékoliv síťové infrastruktury, poskytující nejen základní obranu proti externím hrozbám, ale také sofistikované nástroje pro správu a monitorování síťového provozu. Jeho správná konfigurace a pravidelné aktualizace jsou klíčové pro zajištění optimální ochrany a výkonu sítě.

Hlavní funkce Firewall

 • Zabezpečení Sítě

  • Prevence Neautorizovaného Přístupu: Firewall brání neoprávněným osobám ve vstupu do sítě, blokující nežádoucí nebo škodlivý provoz.
  • Ochrana před Útoky z Internetu: Chrání síť před různými externími útoky jako jsou hackerské pokusy, viry, červi, DDoS útoky atd.
 • Kontrola a Správa Provozu

  • Filtrování Provozu: Umožňuje nebo blokuje síťový provoz na základě IP adres, portů, protokolů a dalších kritérií.
  • Implementace Politik: Umožňuje správcům sítě vytvářet a uplatňovat politiky pro používání sítě, například blokování přístupu k určitým webovým stránkám nebo službám.
 • Monitorování a Záznamy

  • Logování a Monitorování Aktivity: Firewall může zaznamenávat pokusy o připojení k síti, což pomáhá identifikovat podezřelou aktivitu a potenciální bezpečnostní hrozby.
  • Analýza Provozu: Pomáhá analyzovat provoz pro zlepšení výkonu a bezpečnosti sítě.
 • Oddělení a Izolace Sítě

  • Segmentace Sítě: Firewall může být použit k oddělení různých částí sítě (např. oddělení hostitelské sítě od interní firemní sítě), což zvyšuje bezpečnost.
 • Omezení Bandwidth

  • Řízení Přenosové Kapacity: Některé typy firewall mohou omezovat množství dat, které mohou projít skrze síť, což pomáhá předcházet přetížení sítě.
 • VPN a Dálkový Přístup

  • Podpora Bezpečného Vzdáleného Přístupu: Firewally často podporují VPN (Virtual Private Network) připojení, umožňující bezpečný vzdálený přístup k síťovým zdrojům.