Real-time přehled, řízení a správa skladu

Skladové zásoby. Víte přesné množství, umístění i expiraci?

Sklad je prostor, kde se vyplatí mít přehled o zboží a jeho pohybu. Je ohraničen příjmem zboží na jedné straně (vstupu) a výdejem na straně druhé (výstupu). Mezi tím je nutné jej efektivně skladovat, sdružovat, přeskupovat i vychystávat s ohledem na expiraci a zastarávání.

Systém správy skladu - Warehouse management system (WMS)

Warehouse management system, zkráceně WMS, česky systém správy skladu, je označení specializovaného softwaru používaného k řízení skladových operací a procesů. Tento software umožňuje spravovat zásoby, sledovat pohyb zboží a optimalizovat skladování a distribuci zboží. Mezi obecné funkce sdružené pod WMS patří:

 • Správa zásob a přesná evidence

  WMS umožňuje přesně evidovat, jaké zboží je skladem, jaké položky jsou k dispozici, jaké položky byly vydány a jaké položky byly vráceny, včetně množství. Tedy příjem zboží na sklad, pohyb zboží v jeho prostoru i samotný výdej zboží z něj Díky snadnému sledování množství jednotlivých položek WMS usnadňuje řízení zásob, které lze i (polo)automatizovat. Tím se snižuje například riziko nedostatku zboží a potenciálních ztrát.

 • Plánování a organizace

  WMS umožňuje plánování a organizaci skladových operací, jako je příjem zboží, uskladnění, výdej, přesun zboží a inventury.

 • Optimalizace skladování

  prostřednictvím efektivního rozmisťování a snižovat tak náklady na skladování a distribuci zboží při stálé evidenci umístění jednotlivých položek.

 • Řízení pracovníků

  WMS skrze LMS umožňuje plánování a řízení práce pracovníků skladu, evidenci a sledování výkonnosti, i snižovat chyby v procesu skladování.

 • Analýza a reportování

  WMS umožňuje získávat informace o skladových operacích, jak jsou jednotlivé položky skladem využívány, jakým způsobem se pohybují a další.

 • Integrace s jinými systémy

  WMS může být propojen s dalšími systémy, jako jsou ERP, CRM a další, aby byla zajištěna úplná automatizace procesů skladování a minimalizace manuální práce.

 • Hlídání plnění termínů a regulací pro skladové prostory (BOZP apod.)

Celkově správně integrovaný a používaný WMS pomáhá zlepšit efektivitu skladových operací, minimalizovat chyby a ztráty a snižovat náklady na skladování.

Efektivita nasazeného WMS je odvislá od správného nastavení skladovacích procesů. V průběhu skladování dochází k mnoha událostem, které lze měřit přímo i nepřímo, v jakékoli fázi. Je nutné zvážit, kdy je konkrétní úkon nezbytný a kdy nikoliv. Jaké operace lze zjednodušit, nahradit, automatizovat. Rovněž není vhodné ohýbat fungování skladu funkcím WMS - přizpůsobovat by se měla technologie, ne lidé. Proto následující příklad fungování berte s nadhledem - funkce i integrace WMS se může pro každý sklad lišit.

Příklad fungování systému pro správu skladu WMS

Představme si, že máme velký sklad s tisíci položkami rychloobrátkového zboží. Toto zboží distribuujeme po dílčích kusech vybraných položek velkému počtu odběratelů.

Nyní si pro zjednodušení představte, že každou tuto položku na skladě reprezentuje token (Co je token? Digitální abstraktní vizualizace položky a jejího toku skladem - viz zelený kruh na tomato videu ze simulace ve Flexsim). Tento token vznikne při vstupu fyzické položky do skladu a je smazán při jejím výstupu. Mezitím je s položkou různě nakládáno (změna umístění, stavu…), kdy veškeré tyto změny jsou drženy v rámci informací přiřazených k onomu tokenu. Počet tokenů je roven počtu položek na skladu. Jako celek nám dávají digitální obraz / dvojče skladu. Zatímco ve fyzickém prostoru mnoho věcí může působit komplikovaně, v oblasti digitálního obrazu probíhá jen změna vlastností zapsaných k tokenu. K tomu lze přiřadit i čas (dobu). Ačkoliv se to může zdát příliš jednoduché, svoji funkci to perfektně plní. A ve WMS věci fungují obdobně. Sdružují data položek a nad nimi používají chytré funkce.

Pointou efektivního používání WMS je držet stav mezi fyzickými položkami na skladě a tokeny, které je reprezentují v digitálním obraze skladu, synchronizovaný - ideálně bez nutnosti potřeby vykonávání přidaných úkonů zaměstnanci.

Vstup a výstup ze systému (WMS), potažmo skladu

Nejzákladnějším výstupem z WMS je informace o množství položek na skladě. Toto množství je přitom rozdílem mezi množstvím přijmutým a vydaným, sníženým případně o odpisy.

Mnoho skladů se při příjmu a výdeji spoléhá na informace od dodavatelů a bezchybnou práci svých zaměstnanců (provádění kontrolního manuálního počítání). V těchto případech je jen otázkou času, kdy počty položek ve WMS a na skladě přestanou sedět. Aby se tomu předcházelo, je vhodné zařadit na vstup a výstup položek ze skladu alespoň jednoduché automatizované kontrolní mechanismy, jako je vážení nebo kontrolní počítání množství.

Příjem zboží a jeho uskladnění

Příjem zboží je řízen dodávkovými listy. Úkolem zaměstnanců v rámci příjmu je zboží zkontrolovat, převzít, určit místo jeho uložení na skladě a na něj jej dopravit a umístit.

Přijetím zboží dané zboží vstupuje do inventáře skladu. Chceme-li jej rozumně spravovat, musíme si vést informace přinejmenším o konkrétních množstvích a umístění konkrétního zboží, ale i volných kapacitách skladových umístění (slotů). Jinými slovy, aplikovat mechanismus sledování.

Sledování položek

Každý typ položky na skladě je (nebo může být) jednoduše identifikovatelný skrze čárový kód (GTINs) umístěný na jeho obalu. Tyto kódy jsou pro každý typ produktu unikátní (rozdílná velikost balení, barva… zkrátka jakákoliv variace… přináší potřebu rozdílného kódu). Jestliže jste přeprodejce, problematiku čárových kódů za vás vyřešil již výrobce zboží a Vám pouze stačí čárové kódy jednotlivých výrobků převzít a nahrát do WMS. Jestliže jste výrobcem distribuujícím dále, unikátní čárové kódy si lze zakoupit a zapsat společně s informacemi o vašem výrobku do mezinárodní databáze čárových kódů. Pro interní účely si lze čárové a QR kódy tvořit vlastní. Skrze takto načtený kód lze poté vytahovat informace z WMS vztahující se k danému produktu, stejně jako je aktualizovat.

Ruční čtečky čárových kódů jsou nedílnou součástí většiny skladů. Vedle specializovaných zařízení (terminálů) může jít i o aplikaci v telefonu. Ne vždy jsou nicméně vítanými přístroji v rámci samotných procesů. Manuální načtení čárového kódu a zadání akce je sice poměrně rychlý úkon, avšak je to stále úkon navíc, který mimojiné neřeší chybovost pracovníků jako takovou (zadání chybného množství apod.). Ohledně čteček je vždy dobré se zamyslet, zda to nejde v rámci konkrétních výrobků i jinak, lépe. Často jde. Čtečky se nakonec používají především při ověření vychystávaného produktu, inventuře a dalších pracích kolem skladu, ne jako nucený úkon při samotném zpracování objednávek. Zvláště, pokud procesování objednávek je v režii řízení WMS a na něj napojených systémů.

Sledování palet

Dílčí položky jsou v případě větších skladů obvykle skladovány s pomocí přepravních kontejnerů, jakými jsou například palety. Skrze WMS lze poté přiřadit každé paletě konkrétní typy produktů, které obsahuje. V rámci umístění jednotlivých položek na skladě lze pracovat s víceúrovňovou strukturou, kdy poloha položek se váže k poloze paletě a poloha palety ke konkrétnímu místu na skladě.

Čtečka čipů poté slouží ke snadnému předefinování položek vážících se ke konkrétní paletě.

Umístění položek v rámci skladu

Sledování aktuálního umístění je přínosné, jestliže používáme dynamický slotovací systém nebo metodu procesování položek dle FIFO. To je nutné při položkách s dobou expirace. Například při použití patrových regálových systémů pak držíme na nejdostupnějším patře vždy položky o nejbližší době expirace a při vyprázdnění daného slotu do tohoto patra sundáme paletu z patra vyššího. Přiřazování skladových slotů konkrétnímu zboží může být od počátku v plné režii WMS.

Neměníme-li jen patro, ale i lokaci v rámci patrového regálového systému, přínosným může být již zmíněné sledování palet. To je možné skrze rozšíření běžných palet např. o RFID čip (a regály o čtečku) nebo jinou technologii, skrze kterou palety o své poloze ve skladu WMS informují automaticky a pracovník tyto změny nemusí do systému zadávat ručně. Pokud WMS / jiný systém nám počítá optimální rozmístění produktů ve skladu automaticky (např. na základě predikované poptávky), RFID čip nám skrze čtečky provedená přemístění a umístění může autorizovat automaticky, bez nutnosti potvrzení od pracovníků.

Vychystávání položek

Jakmile dorazí požadavek na vychystání zboží, systémem by již mělo být ověřeno, že daný produkt je skladem. Rovněž WMS by měl pracovníka informovat, kde se zboží nachází a jak ho nejlépe vyzvednout a připravit k expedici.

Skladové operace

Systém správy skladu WMS může skrze vlastní nebo rozšiřující LMS moduly také pomoci řídit pracovníky na skladě. Například může zaznamenávat čas, který pracovník stráví při výdeji zboží, a tuto informaci použít k plánování pracovních sil a optimalizaci pracovních postupů.

Díky WMS je přehled o tom, jaké zboží je na skladě, kde se nachází a jak je uskladněné. Dále umožňuje sledovat pohyb zboží a usnadnit si plánování skladových operací.

Kolik systém pro správu skladu stojí?

Cena Warehouse Management Systemu (WMS) se může výrazně lišit v závislosti na mnoha faktorech, jako je rozsah funkcí, počet uživatelů, velikost skladu, provozní náročnost, používané technologie a další.

Cena samotná se skládá z nákladů na software a poté ještě integraci a další technologie, které jsou pro co nejefektivnější funkci WMS nezbytné. Nemusíte se však děsit, existují i vstupní řešení, jakým je nás WMS pro začínající sklady, eshopy, obchody a podniky. Vystačíte si při něm pouze s mobilním telefonem, nic víc netřeba. Váš telefon v takovém případě slouží současně jako čtečka čárových kódů i počítač pro přehled a správu skladových zásob. Chcete-li se zapojit do prvotního provozu, dejte nám vědět!

Pořízení WMS může být poměrně vysokou investicí, ale pokud je správně implementován a používán, může vést k významným úsporám v nákladech na skladování a zvýšení efektivity skladových operací. Proto by měl být výběr WMS zvažován jako strategické rozhodnutí a měly by být provedeny důkladné analýzy a posouzení nákladů a přínosů.

Jak vybrat správný systém pro správu skladu?

Výběr správného Warehouse Management Systemu (WMS) je klíčový ihned v počátku řešení skladu. Spolu s růstem skladu a skladových položek se totiž WMS zpravidla postupně propojuje na další systémy a technologie, kdy s každým dalším napojením je stává změna WMS komplikovanější a nákladnější záležitostí.

Zde je několik kroků, které je při výběru WMS nutné provést:

 1. Definujte své požadavky

  Zvažte, jaké funkce potřebujete od WMS, aby vyhovovaly potřebám vaší společnosti. Nejen nyní, ale i budoucnu s ohledem na vaše business plány. Například, jaké funkce vyžadujete, jaké druhy zboží potřebujete skladovat, jak často se zásoby pohybují a jaká míra automatizace procesů je pro vás vhodná.

 2. Zjistěte si možnosti napojení a jejich dostupnost.

  Čemu všemu je poskytovatel WMS otevřený? Co obnáší napojení se na API? Kolik to bude stát a k jakým datům se takto dostanete? Api napojení potřebujete kdykoliv, kdy chcete používat údaje z WMS mimo samotný WMS systém - například při informování počtu zboží skladem na eshopu.

  Přístup k datům jako takovým z vnějšku Vám pak dá možnost s daty pracovat jakkoliv nad možnosti dostupné v samotném WMS. Důležitou otázkou rovněž je, kdo má nad daty ve WMS kontrolu, kdo je vlastní, jak jdou případně převést do jiného WMS?

 3. Stanovte si rozpočet

  Rozhodněte se, kolik jste ochotni investovat do WMS. Ceny se mohou lišit v závislosti na rozsahu funkcí a počtu uživatelů.

 4. Prozkoumejte trh

  Prozkoumejte různé WMS na trhu a porovnejte jejich funkce, ceny a recenze od ostatních uživatelů. Můžete také hledat doporučení od jiných podniků ve vašem odvětví.

 5. Požádejte o demoverzi

  Pokud jste vybrali několik WMS, požádejte o demoverzi, abyste viděli, jak systém funguje v praxi. To vám umožní lépe pochopit, jaký systém vám nejlépe vyhovuje.

 6. Zvažte integraci s vaším ERP

  Pokud používáte již nějaký ERP (Enterprise Resource Planning) systém, zvažte možnosti integrace s WMS. Integrace může pomoci usnadnit tok dat a procesů mezi systémy a umožnit efektivnější správu skladových operací.

 7. Zvažte podporu a servis

  Zkontrolujte, jakou podporu a servis nabízí dodavatel WMS, včetně úrovně podpory, dostupnosti technického personálu a způsobu, jakým řeší problémy.

Zvažování těchto faktorů a investice času do výběru správného WMS může pomoci zlepšit efektivitu vaší společnosti a snížit náklady na správu skladu a logistiky.

Na trhu existuje velké množství Warehouse Management Systemů. Účelem tohoto článku není promovat ani zmiňovat žádné z nich. Ve Vrealmaticu k WMS přistupujeme jinak - nedodáváme software, ale jednoduchost a bezstarostnost. Jsme spíše integrátorem a průvodcem. Bez ohledu na zvolený software se vždy snažíme minimalizovat úkony, které je třeba v rámci správy skladu vykonávat.

Používáme a vyvíjíme chytrá řešení, která integrujeme do vrstvy mezi samotné fyzické položky na skladě a libovolné WMS systémy. Vždy s ohledem na náklady - doručujeme jednoduchá řešení, s pomocí kterých je plnění WMS systémů daty automatické a ideálně bezchybné. Stejně tak jsme schopni se napojit na WMS systémy z druhé strany a data z WMS využívat k provádění dynamických výpočtů, simulací a funkcí, které v daných WMS nejsou dostupné. Tyto funkce zpřístupňujeme skrze webové rozhraní VStation.

V případě specifických požadavků jsme schopni dodat i vlastní řešení na míru.

Ideální WMS?

Ve Vrealmaticu nemáme obecné řešení pro správu skladu, ale je dost možné, že máme optimální řešení právě pro Váš případ.

Rezervovat schůzku