Dynamické sledování a řízení pracovníků směny

Vytížení pracovníků směny. Víte, jaké je?

Sklad a výroba je místem, kde lze práci zaměstnanců efektivně sledovat i řídit. Přizpůsobovat počty pracovníků a typ práce krátkodobým špičkám, sezónním výkyvům i aktuálním potřebám. Vše plánovat a přizpůsobovat dle definovaných priorit. Nejlépe dynamicky, v reálném čase, na základě aktuálních dat. Právě to provádí modul dynamického sledování a řízení pracovníků. Aplikovat lze na libovolné obory, nejlépe se však vysvětluje na příkladu Skladu.

Náplň práce pracovníka skladu

Pracovníci skladu vykonávají mnoho úkolů. Vedle přijímání a vydávání zboží, starají se o jeho uspořádání v rámci skladu, vyzvedávání, balení a odesílání / expedici. V závislosti od velikosti skladu, počtu pracovníků a nastavených procesů je mnoho způsobů pro vykonávání samotné exekuce. Např. proces vyřízení jedné konkrétní objednávky o více kusech různorodého zboží může mít na starosti jeden konkrétní pracovník, stejně jako několik pracovníků v odvislosti od umístění v rámci skladu a vykonávané operace.

Pokud se Vrátíme zpět k naší počáteční otázce, a to vytížení konkrétních pracovníků na skladu, je patrné, že odpovědět na ni můžeme vždy pouze v kontextu konkrétního skladu, a to nepřetržitým sledováním práce a navazujících procesů každého skladníka v čase.

Základem jsou data

…a to zejména ta v digitální podobě. Papírové listy jsou v rámci interních procesů skladu přežitek, který bere čas, energii i peníze. Generuje chyby a odpadní materiál.

Bezpapírová logistika je trendem, který dává smysl. S moderními zařízeními lze mít nepřetržité propojení mezi daty v WMS (Warehouse management systémem - systémem pro řízení skladu) a skutečném aktuálním děním na skladě. Pracovníci mají skrze online elektronické zařízení (terminál, telefon, tablet, hodinky, PC…) aktuální informace a instrukce pro svoji práci, manažer naopak detailní přehled o toku zboží i práci podřízených.

Nad těmito daty lze pracovat s mnoha modely i funkcemi, libovolně, dle potřeb konkrétního skladu. Jestliže pak používané WMS některou z požadovaných funkcí nenabízí, lze ji doručit prostřednictvím aplikace 3. Strany, která je schopna skrze APIs rozhraní WMS provozní data skladu číst, používat v modelu a reagovat na ně žádaným výstupem.

Přínosy modulu pro sledování a řízení pracovníků

Předně, modul pro řízení pracovníků skladu od Vrealmatic není produktem s pevnou funkcionalitou - díky agilnímu vývoji a možnostem uzpůsobení je produktem šitým na míru konkrétnímu skladu. A díky sdílenému enginu je potom jako takový i cenové dostupný. Zkrátka, modul bez kompromisů.

Co modul řeší?

Na trhu existuje řada WMS systémů o různých funkcích. Některý z nich pravděpodobně taky používáte. Při samotném výběru jste pracovali s určitými požadavky, které se časem měnily spolu s růstem vašich nároků a businessu a přechod na jiný WMS je nyní již velice náročným. Určitým řešením je právě modul od Vrealmaticu, který funkcionalitu Vámi používaného WMS / LMS (Labor management system) rozšíří právě o funkce, které Vám ve vašem WMS a LMS chybí - v tomto případě právě ty zaměřené na řízení pracovníků.

Jak to funguje?

Modul pracuje s real-time daty o procesovaných objednávkách / úkonech jednotlivými pracovníky a jejich poloze. Samotné sledování přitom probíhá automaticky - informace o prováděných operacích se bere z WMS, poloha pracovníků buď z čipů umístěných v přípravcích, s nimiž pracují (tablet, manipulační prostředek, čip v uniformě), nebo z real-time vyhodnocování záznamů kamer. Díky takto propojeným datům je možné cokoliv v reálném čase počítat, plánovat a modelovat.

V případě modulu pro sledování a řízení pracovníků v prostředí skladu lze tato data použít k následujícímu:

 • Přehled práce pracovníků

  Konec výkazům odpracované doby a vykonané práce. Modul sledování provedných úkonů zaměstnanců přesně trekuje veškeré provedené operace, a to v reálném čase. Samozřejmostí jsou i záznamy pro vybrané časové období.

  Je možná definice KPIs (výkonostní ukazatele) i na ně navázaných bonusových odměn. Pracovníci by měli trávit čas produktivní prací, ne papírováním.

 • Automatické přiřazování práce

  Zůstaneme-li u příkladového skladu, skladníkům mohou být automaticky přiřazovány objednávky za základě jakýchkoliv pravidel. Pokud se veškeré objednávky stihnou do konce směny odbavit i v menším počtu pracovníků, přebyteční mohou být dočasně automaticky přeřazeni na jiný typ práce (přeskupování zboží v rámci skladu, inventura, údržba, úklid...)

 • Vedení pracovníků procesem vychystávání

  V případě objednávek o více položkách, systém by měl položky pracovníkům seřazovat v rámci optimální cesty pro vyzvedávání (minimalizace zbytečných kroků navíc).

  Toto přiřazení (/možnost výběru ze seznamu) a navigace obvykle probíhá skrze nositelné zařízení, které skladník nosí u sebe, a skrze nějž může i přistupovat k údajům ve WMS (zjišťování a aktualizace stavů). Pracovníci by neměli přemýšlet nad výběrem konkrétní objednávky, plánování cesty sběru jednotlivých položek a případně jejich hledáním ve skladu - tohle vše může za ně řešit technologie.

 • Předcházení chyb

  Součástí sledování činností pracovníků může být i systém kontroly, kdy se skrze nepřímé metriky (doložená váha na manipulační prostředek / vizuální kontrola skrze rozpoznávání obrazu kamerového záznamu apod... v konkrétním stanovišti skladu), kdy v případě neodpovídajícího množství je pracovník skrze aplikaci vyzván ke kontrole právě dokončené činnosti vychystávání konkrétního zboží.

Z těchto dat lze vyčíst vytíženost jednotlivých pracovníků nejen historicky, avšak na základě plánu práce i v blízké budoucnosti. Modul může například v reálném čase dopočítávat na základě počtu objednávek k řešení a zbývajícího času, kolik pracovníků je potřeba, a tento počet pracovníků automaticky regulovat (dle nastavených priorit a pravidel) například pomocí SMS notifikací, kterými jednotlivé pracovníky na danou práci přivolá nebo odvolá. Vybraní pracovníci se tak tímto způsobem např. v čase nižší vytíženosti mohou věnovat jiným úkolům, jako např. dílčí inventuře skladových zásob. Výsledkem je lepší využití času stávajících zaměstnanců, získání agility a potažmo vystačení si s méně stálými pracovníky.

Další přidanou vlastností těchto dat je znalost nákladové složky jednotlivých úkonů, na jejímž základě lze rozhodovat o automatizaci vybraných skladových operací, území nebo celků.

Kde jsou data uložena a dostupná?

To záleží na vás. Nejjednodušší metodou je naše VStation platforma. Další možností je cloudová infrastruktura, jako Azure či AWS. Možná jsou i hostingová řešení umožňující běh Node.js infrastruktury, stejně jako lokální linuxový Ubuntu server.

Ve všech případech je možné veškerá data šifrovat. Ve všech případech jsou dostupná skrze webový prohlížeč v responzivní podobě pro jakékoliv zařízení. Data jde taktéž integrovat skrze API do dalších systémů. Se vším Vám pomůžeme, vše zařídíme.

Máte dotazy?

Zjistěte, co Vás zajímá i jak vám můžeme pomoci.

Rezervovat schůzku