Představení čtečky čárových a QR kódů v telefonu

Koncept čtení čárových a QR kódů telefonem

Čtení QR kódů telefonem je dnes již standardem. Tuto funkci najdeme nativně v rámci fotoaparátů i řady platebních a jiných aplikací. Naprosto stejným způsobem lze číst i čárové kódy. Pro čtení QR a čárových kódů mnoha formátů není přitom potřeba ani žádné aplikace instalovat - lze je číst i prostřednictvím běžných webových aplikací, jako je naše mobilní čtečka kódů (jednoduše klikněte na link a vyzkoušejte si čtení čárových a QR kódů telefonem v praxi). Ukázku aplikace poté naleznete níže.

Ukázka naší aplikace na čtení čárovývh a QR kódů Coreader (https://vrealmatic.com/aplikace/ctecka-kodu)

Technologie použitá pro rozpoznávání kódů v obrazu snímaných fotoaparátem telefonu je základem řady našich aplikací, například systému pro správu skladu, inventáře (majetku) a podobně. Zkrátka všude tam, kde se pracuje s čárovými a QR kódy.

Výhoda čtečky čárových kódů v telefonu oproti specializovaným čtečkám a datovým terminálům

Čtečky a snímače čárových kódů přeskočíme, jelikož se jedná o ruční zařízení určená pouze pro čtení čárového kódu. Taková zařízení nemají displej ani schopnost cokoli spravovat - pouze předávají číslo získané naskenováním čárového kódu do počítače (spojení může být drátové i bezdrátové).

Bližšími a vyspělejší zařízeními pro čtení čárových kódů jsou zařízení s vlastním displejem, klávesnicí, pamětí a procesorem, tedy jakési obdoby mobilních telefonů (počítačů):

 • Datové terminály - používají se ke sběru dat, data se do systému přenáší fyzickým připojením k PC
 • Wifi terminály - umožňují práci s daty v reálném čase, se systémem jsou propojeny skrze wi-fi síť
 • Terminály s operačním systémem - odolná zařízení se snímači čárových kódů (laser pro 1D a kamera pro 2D kódy) na bázi smartphonu. Určená pro vzdálenou správu. Využívá se operační systém Android / Windows.

Je patrné, že z pohledu funkcionality je mobilní telefon s aplikací pro čtení čárových kódů nejpodobnější mobilním terminálům. Z podstaty použití, specializované terminály mají oproti mobilním zařízením výhodu v použitém specializovaném snímači typu laser, CCD, DPM apod. Ty si oproti rozpoznávání obrazu v případě použití aplikace v běžném mobilním telefonu lépe poradí se snímání čárových kódů v náročném prostředí, respektive při současném působení rušivých elementů typu světelných podmínek, prašnosti, odlesků při snímání přes fólie a podobně). Pokud bychom chtěli o tuto schopnost rozšířit běžný telefon, lze to skrze připevnění bluetooth čtečky čárových a QR kódů na záda telefonu. Cena zařízení je cca 2,500 kč bez DPH.

Ve zbylých ohledech je srovnání terminálu vs mobilního telefonu s aplikací na skenování čárových kódů odvislé od konkrétního telefonu. Terminál je v základu zařízení o odolné konstrukci, takové lze však dnes pořídit i mobilní telefony (např. Caterpillar). Terminály se nabízí tlačítkové i beztlačítkové, stejně jako telefony. Tím, že terminály ve výsledku telefony jsou, nabízí i obdobnou funkci a výdrž na baterii. A nakonec i cenu, kdy moderní terminály startují na ceně 10 tisíc kč bez DPH.

Tím se konečně dostáváme k jádru této kapitoly - pro koho je vhodné jaké zařízení. Ekonomickým pohledem, použití mobilního telefonu s aplikací pro čtení čárových kódů dává perfektní smysl pro začínající eshopy, obchody a podniky, které se snaží držet počáteční náklady pod kontrolou. Stejně tak pro sklady řešící sezónní výkyvy, kdy je nezbytné přechodně nabírat větší počet pracovníků. Chytrý mobilní telefon má dnes každý - je tedy efektivnější používat již existující zařízení (proplatit použití vlastního zařízení po dobu pracovní doby) než kupovat specializované terminály, které by jinak nebyly v průběhu zbytku roku plně využity a jen morálně zastarávaly.

Ve vrealmaticu s technologickými možnostmi moderních mobilních telefonů počítáme. A to tak, že jejich používání je s našimi systémy pro správu skladu a inventáře, řízení pracovníků a podobně plně kompatibilní - vlastně jde dokonce o nejjednodušší variantu používání těchto systémů. Naši klienti a uživatelé nemusí řešit žádná zařízení nebo instalace, skrze svůj mobilní telefon nebo tablet (iOS, Android, Windows, Linux…) se pouze přihlásí do webové aplikace a hned mohou začít pracovat. Co do problematiky správy přístupů, ochrany dat a podobně, to vše může jednoduše spravovat pro jednotlivá přihlášená zařízení (uživatele) správce systému (uživatel s administrátorskými právy). Samozřejmostí je však i možnost přístupu skrze počítač, stejně jako napojení na výše zmíněné specializované terminály. V praxi lze používat kombinaci - stálým zaměstnancům dát k dispozici terminály, dočasným pracovníkům zřídit během sekundy brigádnický účet pro přístup k systému (po dobu vymezené doby) prostřednictvím jejich mobilního telefonu (práva lze volit z předdefinované šablony).

Vraťme se nyní k pointě článku - představení čteček čárových a QR kódů prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu. Jaké typy kódů umí číst, jaké umožňuje napojení, jaké jsou případné náklady používání, přizpůsobení na míru a podobně?

Formáty podporovaných kódů

Aktuálně je podporováno rozpoznávání (převod do číselného/textového kódu použitelného pro další zpracování) následujících 13 typů formátů kódu:

Jednorozměrné (1D) kódy

 • EAN_13: Formát evropského čísla výrobku (EAN-13) se používá v celosvětovém obchodě k identifikaci konkrétního výrobku. Třináctimístné kódy EAN-13 se přidělují po celém světě k identifikaci zboží v místě prodeje. Ke kódu lze přidat dvoumístné a pětimístné kódy k identifikaci publikovaných děl. Čárový kód EAN-13 se celosvětově používá více než jakýkoli jiný čárový kód. Čárový kód EAN-13 kóduje kód GTIN-13 a používá se k identifikaci jednotlivých položek v místě maloobchodního prodeje. Lze jej použít i pro obchodní jednotky prodávané spotřebitelům, např. bednu vína.
 • EAN_8: Jde o lineární čárový kód, který je odvozen od delšího kódu EAN-13 (International Article Number). Byl zaveden pro použití na malých baleních, kde by byl čárový kód EAN-13 příliš velký; například na cigaretách, tužkách a žvýkačkách. EAN-8 je také známý jako European Article Number 8, EAN-8 Supplement 5/Five-digit Add-On, EAN-8 Supplement 2/Two-digit Add-On, EAN-8+5, EAN-8+2, EAN8, EAN8+5, EAN13+2, UPC-8, GTIN-8, GS1-8, EAN/UCC-8.
 • UPC_A: Univerzální produktový kód (UPC) je symbologie čárového kódu, která se celosvětově (zvláště pak v Severní Americe) používá ke sledování obchodního zboží v obchodech. UPC-A je podmnožinou systému EAN (European Article Numbering), což znamená, že každý systém, který umí číst EAN/JAN-13, umí číst i UPC-A. Kód UPC A je standardní verzí kódu UPC a má 12 číslic. Nazývá se také UPC 12 a je velmi podobný kódu EAN. Struktura kódu UPC A je následující: První číslice kódu UPC A udává, co kód obsahuje: 0 - běžný kód UPC 1 - vyhrazený 2 - zboží, u kterého se cena liší podle hmotnosti: například maso. Používá se pro označování spotřebního zboží.
 • UPC_E: Jde o variantu kódu symbologie UPC-A, která umožňuje kompaktnější čárový kód tím, že odstraňuje "přebytečné" nuly. Vzhledem k tomu, že výsledný čárový kód UPC-E je přibližně o polovinu menší než čárový kód UPC-A, používá se UPC-E zpravidla na výrobcích s velmi malými obaly, kam by se celý čárový kód UPC-A nemohl rozumně vejít.

  Čárový kód UPC-E používá implicitní číselný systém 0, který redukuje 10 číslic na 6 číslic. Kromě toho máme k dispozici také číselný systém 1.

 • Codabar: Jedná se o jednoduchý čárový kód, který nevyžaduje kontrolní součet a umožňuje kódovat čísla (0-9), čtyři písmena (A-D) a několik speciálních znaků (-$:/.+).

  Byl vyvinut v roce 1972 společností Pitney Bowes Corp a je široce používán pro aplikace, které vyžadují sériová čísla, jako je správa krevních bank, knih, lístků pro doručovací služby a členských karet.

 • Code_39: Jedná se o alfanumerický kód, který může obsahovat až 43 znaků včetně čísel, písmen a některých symbolů.

  Jde o symbologii čárového kódu vyvinutého v roce 1975 společností Intermec Corporation. Vzhledem k tomu, že lze pracovat s písmeny, je kód CODE 39 nepostradatelný v průmyslových oborech a používá se například v automobilovém průmyslu a elektronice. Každý znak je tvořen 9 prvky (5 řádků a 4 mezery), přičemž 3 jsou tlusté a 6 tenkých. To umožňuje samokontrolu kódu. Kód 39 nevyžaduje vestavěnou kontrolní číslici. Hlavní výhodou kódu 39 je širší sada znaků.

 • Code_93: Jedná se o alfanumerickou symbologii s proměnlivou délkou. Byl navržen v roce 1982 společnost Intermec se záměrem zvýšit hustotu a bezpečnosti dat symbologie Code_39. Kód 93 je používán v logistice a přepravě - používá ho např. kanadská pošta k zakódování doplňkových informací o doručení. Každý symbol obsahuje dva kontrolní znaky.
 • Code_128: Jedná se o lineární čárový kód s vysokou hustotou. Je definován v normě ISO/IEC 15417:2007. Používá se pro alfanumerické nebo pouze číselné čárové kódy. Dokáže zakódovat všech 128 znaků ASCII a pomocí rozšiřujícího symbolu (FNC4) i znaky Latin-1 definované v normě ISO/IEC 8859-1. Kód 128 vyvinula společnost Computer Identics Corporation v roce 1981. GS1-128 (dříve známý jako UCC/EAN-128) je podmnožinou kódu Code 128 a je celosvětově hojně používán v přepravním a obalovém průmyslu jako identifikační kód výrobků na úrovni kontejnerů a palet v dodavatelském řetězci.
 • ITF: Prokládané 2 z 5 (ITF) je souvislá dvoušířková symbologie čárového kódu, která kóduje číslice. Používá se komerčně na fólii 135, pro čárové kódy ITF-14 a na kartonech některých výrobků, zatímco výrobky uvnitř jsou označeny kódem UPC nebo EAN. Čárový kód ITF-14 je nejběžnějším nosičem dat používaným pro datovou strukturu GTIN-14 v maloobchodních organizacích.

Dvojrozměrné (2D) kódy

 • QR kód je nejrozšířenější a využívá se v mnoha oblastech.

  Kód rychlé odezvy (QR = Quick Response) je typ čárového kódu, který lze snadno přečíst digitálním zařízením a který ukládá informace jako řadu pixelů v mřížce čtvercového tvaru. Kódy QR se často používají ke sledování informací o produktech v dodavatelském řetězci a často se používají v marketingových a reklamních kampaních.

  Kódy QR lze skenovat pomocí chytrých telefonů, které jsou nativně vyvinuty pro skenování/detekci kódů QR. Tyto kódy se generují pomocí online generátoru QR kódů, který po naskenování zobrazí skeneru online informace. QR kódy se dnes obecně používají v reklamě, obchodu, zdravotnictví a vzdělávání.

 • AZTEC - Jde o 2D maticový kód, který se obvykle používá pro letenky a jiné cestovní doklady a také pro registrační doklady automobilů. Může se také používat v nemocnicích k identifikaci pacientů nebo k identifikaci léků, vzorků či jiných předmětů týkajících se konkrétního pacienta. Název Aztécký pochází z vyhledávacího kódu ve středu kódu, který poněkud připomíná letecký pohled na aztéckou pyramidu.

  Patentován byl v roce 1995 Andrewem Longacrem a Robertem Husseyem. V roce 1997 byl zveřejněn asociací pro automatickou identifikaci a mobilitu (AIM) a později se stal standardem Mezinárodní organizace pro normalizaci a Mezinárodní elektrotechnické komise ISO/IEC 24778:2008.

  Symbol Aztéckého kódu může zakódovat až 3 832 číselných znaků, 3 067 abecedních znaků nebo 1 914 bajtů dat. Je rovněž vhodný pro označování a sledování malých položek nebo aplikacích pro mobilní platby.

 • PDF_417: Jde o formát lineárního čárového kódu, který se používá v různých aplikacích, jako je doprava, identifikační karty a správa zásob. "PDF" je zkratka pro Portable Data File (přenosný datový soubor). Označení "417" znamená, že každý vzor v kódu se skládá ze 4 čárek a mezer ve vzoru dlouhém 17 jednotek (modulů). PDF417 používá vestavěnou korekci chyb, která zajišťuje lepší čitelnost.
 • DATA_MATRIX: Datový maticový kód je dvourozměrný kód sestávající z černých a bílých "buněk" nebo bodů uspořádaných do čtvercového nebo obdélníkového vzoru. Používá se k identifikaci a sledování výrobků v různých odvětvích, například v potravinářství, automobilovém průmyslu a zdravotnictví. Kódované informace mohou být textové nebo číselné údaje. Kódy jsou udržovány interně v databázi výrobce a jsou přiřazeny ke každému jedinečnému výrobku, např. variantám složek. Pro každou sérii výrobku je tiskárně dodán jedinečný kód.

Každý z těchto kódů má své specifické vlastnosti a použití. Například některé z kódů jsou více vhodné pro označování spotřebního zboží v obchodech, zatímco jiné se používají hlavně v průmyslové výrobě, logistice a přepravě. Rozšířením jsou pak 2D kódy, jako je Data Matrix nebo QR kódy, které jsou schopné kódovat ještě větší množství informací a jsou využívány v mnoha oblastech jako jsou například mobilní platby, věrnostní programy nebo sledování produktů výrobního procesu.

Napojení čtečky na další systémy

Čtečka čárových kódů v mobilu je aplikací. Samotný nasnímaný grafický kód je aplikací převáděn do textového kódu, který je dále používán při komunikaci s externímy systémy, jakými mohou být:

 • Mezinárodní databáze čárových kódů - vytahování informací o produktech
 • Interní databáze (systémy správy skladu, majetku a pod).
 • Libovolná API rozhraní

Každý systém a napojení s sebou váže určité provozní přímé či nepřímé náklady. Kupříkladu přístup k mezinárodním databázím produktů na základě nasnímaných kódů je placenou službou. Stejně tak, mnoho provozovatelů WMS systémů svá APIs rozhraní zpoplatňuje (ve Vrealmaticu jsme v tomto vyjímka - přístup ke všem APIs je pro naše klienty zdarma již v základu). Rovnež, vstupují-li do hry externí databáze, může být vyžadovaná určitá práce kolem jejich zpřístupnění. To vše je nicméně záležitostí chtíče, ne technologických bariér.

V principu je naše řešení aplikace pro čtení čárových kódů otevřenou platformou, kterou lze propojit s jakýmikoli systémy a nad kterou lze jakékoliv služby a aplikace stavět. Používáme ji jak pro naše produktové aplikace, tak i klientské projekty - viz sekce přizpůsobení na míru.

Přizpůsobení na míru

Co produkt, to jiné potřeby. Přizpůsobovat by se měl software, ne lidé ohýbáním procesů a omezováním se. Funkce čtení čárových kódů je jen modul, kolem kterého lze vystavět jakoukoliv aplikaci s libovolnými funkcemi. Může jít o mobilní rozhraní pro správu WMS, majetku, dokumentů i cenový srovnávač produktu napříč obchody.

Některé funkcionality máme již hotové, zbylé na základě potřeb agilně vyvineme a zpřístupníme. Dejte nám vědět, co konkrétně potřebujete a my Vám vytvoříme systém bez kompromisů.

Ideální aplikace?

Ve Vrealmaticu nepracujeme s obecnými řešeními ... a o to pravděpodobnější je, že máme to pravé řešení pro Váš případ.

Rezervovat schůzku