Pomůžeme vám s návrhem a optimalizací maximálně efektivní výrobní linky a výrobních procesů

Jak se optimalizace výroby provádí?

Návrh nových výrobních linek, dílčích částí i vylepšení stávajících továren se provádí v digitálním 3D modelu (dvojčeti) zohledňujícím veškeré výrobní procesy. Simulace pracuje s reálnými vstupy a časy zpracování v konkrétních uzlech. V rámci toku produkce modelem jsou vyhodnocovány klíčové výkonnostní a ekonomické parametry pro jednotlivé variace a vytížení pracovišť.

 1. Vytvoření variabilního parametrického modelu

  Vytvoření modelů pro požadované / navržené varianty uspořádání a technologického vybavení.

 2. Simulace provozního fungování pracovišť

  Variační simulace toku materiálů a polotovarů jednotlivými modely při současném sbírání dat v dílčích uzlech modelu.

 3. Vyhodnocení a porovnání dílčích parametrů jednotlivých variací

  Vyhodnocení efektivity jednotlivých navržených variací výroby včetně vzájemného srovnání.

 4. Začlenění funkčních změn do výroby

  Fyzická / softwarová úprava výroby vedoucí k vyšší efektivitě.

Lepší rozhodnutí díky datům

Bezpečná simulace ve virtuálním prostředí poskytuje věrohodné podklady pro provádění dobrých a opodstatněných rozhodnutí.

Přejít na Case study

Jsme připraveni Vám pomoci

Pojďme společně řešit efektivitu vaší výrobní produkce.

Rezervovat schůzku