Fail2Ban na Ubuntu Serveru

Fail2Ban spadá do kategorie bezpečnostních nástrojů. Používá se především k ochraně proti různým typům automatizovaných útoků, zejména proti útokům hrubou silou na přihlašovací systémy. Funguje tak, že sleduje logy aplikací (jako jsou SSH, FTP, webové servery a mnoho dalších) a hledá vzory, které odpovídají opakovaným pokusům o přihlášení nebo jiným podezřelým aktivitám. Jakmile Fail2Ban zaznamená určité chování, které splňuje pravidla pro blokování (jako je určitý počet neúspěšných pokusů o přihlášení v krátkém časovém rámci), může automaticky aktualizovat pravidla firewallu za účelem zablokování dotyčné IP adresy "útočníka" po stanovenou dobu.

Instalace, konfigurace a správa Fail2Ban

 • Instalace balíčku
  sudo apt install fail2ban
 • Otevření konfiguračního souboru fail2ban
  sudo nano /etc/fail2ban/jail.d/ssh.local

  Nastavení konfigurace pro nástroj. Viz ukázková konfigurace níže:

  [sshd]
  enabled = true
  banaction = ufw
  # ufw ssh port
  port = 22
  filter = sshd
  logpath = %(sshd_log)s
  # maximální počet neúspěšných pokusů o přihlášení z dané IP
  maxretry = 5
  # Časové okno, ve kterém se sčítají neplatné pokusy.
  findtime = 3600
  # čas zákazu v sekundách (86400 = den)
  bantime = 86400
 • Spustit fail2ban
  sudo fail2ban-client start
  sudo fail2ban-client reload
  sudo fail2ban-client add sshd # To může selhat na některých systémech, pokud byl sshd jail přidán výchozí
 • Nastavení fail2ban pro automatické spuštění při startu serveru
  sudo systemctl restart fail2ban
  sudo systemctl enable fail2ban

Kontrola stavu fail2ban

sudo fail2ban-client status
sudo fail2ban-client status sshd

Odblokování IP

#ukázka
# sudo fail2ban-client set [jail] unbanip [IP]

#odblokování IP 192.168.1.100
sudo fail2ban-client set sshd unbanip 192.168.1.100