Hologram v rozšířené realitě (avatar)

  • AR avatar je digitální reprezentace osoby, zvířete, nebo objektu, která je integrována do fyzického světa prostřednictvím technologie rozšířené reality (AR).
  • AR avatar může mít různé formy, od jednoduchých 3D modelů po složité, animované postavy s pokročilými interaktivními funkcemi.
  • AR avatar je viditelný prostřednictvím obrazovky zařízení - AR brýlí, chytrých telefonů nebo tabletů, kdy AR avatar je vložen do reálného obrazu z kamery.

Hlavním cílem avatara v rozžířené realitě je poskytnutí virtuální identity, prostřednictvím které lze interagovat s fyzickým i digitálním prostředím. AR Avatar může být obecný i personalizovaný.

Interaktivní AR Avatar

Avatar v rozšířené realitě pomáhající s výběrem knihy. V posledním kroku je zobrazen nákupní odkaz.

  • Technologie: WebAR - rozšířená realita prostřednictím prohlížeče (bez nutnosti instalace)
  • Uplatnění: E-commerce, Cestovní ruch, Muzeum, Vzdělávání

Živá ukázka - načtěte QR kód níže

Prostřednictvím

Prohlížeč nepodporuje formát videa.

Integrace AR avatara / objektu pro fotografii

Vložení avatara / objektu do fyzického prostoru pro pořízení fotografie

  • Technologie: WebAR - rozšířená realita prostřednictím prohlížeče (bez nutnosti instalace)
  • Uplatnění: Reklama, Muzeum

Živá ukázka - načtěte QR kód níže

Prostřednictvím

Prohlížeč nepodporuje formát videa.