Průzkum možností VR
a nezávislé poradenství

Nedokážete sami zanalyzovat, jaké existují pro Váš případ možnosti, jaké technologie optimálně použít a jak postupovat, aby se předešlo chybám při současném získání dlouhodobě funkčního řešení za co nejlepší cenu?

Kontaktujte nás
Konzultant, Olomouc, ČR

Služba je se zaměřením na následující oblasti:

Specifikace požadavků, definice zadání

Aplikace je funkční pouze tehdy, kdy poskytuje žádanou funkci, a to tím uživatelsky nejpřívětivějším způsobem. Specifikace funkčnosti a designu jednotlivých funkcí je něco, co ve výsledku definuje jak hodnotu, tak nároky na správu a provoz aplikací.

Co se řeší?

 • Design požadovaných funkcí
 • Výběr vhodného VR headsetu
 • Design obsluhy - nároky na obslužnost aplikace

Možnosti získání aplikace, zjištění ceny

Uděláme průzkum trhu a zjistíme, zda aplikace s požadovanými funkcemi již na trhu existuje, případně za jakých podmínek je možné ji získat. Stejně tak zjistíme přibližnou cenu a dobu vývoje požadované aplikace na míru.

Obě možnosti (přejmutí cizí aplikace / vývoj vlastní) vzájemně porovnáme z hlediska výhod, nevýhod i rizik.

Co se řeší?

 • Zjišuje se možnost využití již hotových řešení
 • Zjišťuje se časová a finanční nákladnost vlastního vývoje
 • Vzájemně se srovnávají obě možnosti

Výběr vhodných technologií

Prostředí VR aplikací lze tvořit plně digitálně, stejně jako používat prvky 360° fotek a videí. Vyvíjet lze v různých herních enginech (Unreal, Unity...), pro různá zařízení (PC VR, Standalone VR...). Požadovaná funkcionalita může být neomezená... narozdíl, od možností jednotlivých technologií. Zanalyzujeme, zda požadovaná funkcionalita lze s konkrétními technologiemi jednoduše provozovat a doporučíme nejvhodnější technologie (formu vývoje, VR engine, VR headset...).

Co se řeší?

 • Limitace technologií v rámci požadovaných funkcionalit
 • Výběr optimálního technologického stacku pro vývoj
 • Analýza existujících možnosti pohledem technologií

Výběr dodavatele, projektové řízení, dozor

Společně s Vámi zvolíme vybrané řešení. Dohodneme převzetí / vlastní vývoj a v případě zájmu za daný projekt převezmeme zodpovědnost - od komunikací s dodavateli a subdodavateli, projektovým řízením, testováním, validováním průběžných iterací a podobně.

Co se řeší?

 • Volba vybraného řešení
 • Zprocesování realizace zakázky
 • Projektové řízení a průběžná kontrola

Výstupní audit & dodání

Ověříme, že veškeré požadavky jsou splněny a poté Vám pomůžeme se samotnou integrací aplikace do procesů podniku a zaškolením obsluhy.

Co se řeší?

 • Výstupní kontrola funkčnosti a splnění požadavků
 • Integrace objednaného produktu u zákazníka
 • Zaškolení obsluhy

Poptat nezávislé poradenství pro Virtuální realitu